KORFBALCLUB, DISCO—AVOFD korfbal club. Wegens onvoorziene. omsfc'MigHede.n kan de disco- avo.nd aszaterdag niet doorgaan. Waarschijnlijk zal deze avond samenvallen met de disco-avond voor de ouderen. Hopende' dat jullie hier begrip voor hebben, het kon eehi niet anders. Wanneer deze disco-avond zal zijn, wordt nog bekend gemaakt. De uitslagen van het pe el korf 2 - Peelkorf A - Peelkorf B - Bruhe'ze k - The Bleu Stars Asb,- afgelopen weekend zijn: 3-3 3-0 0-1 1-1 1-5 M.K.V. Dos A Fiducia A Peelkorf 0 Peelkorf Asp.1 De te spelen wedstrijden: Peelkorf - Concordia 2 p.1- Peelkorf Asp. Asp 2 - Peelkorf zond zat zat zat; De Korf Ai he Treffers Swift A - Peelkorf B aanvang 12 uur 1 aanvang 3 uur vert. Asp 2 aanvang 2 aanvang 3 uur 2.15 uur vert 1 vert2.15 uur 15 uur ns Opstellingen: Senioren G. Kevsers 1. Stevens 1. V Asten M. Stiphout veld klaar maken AARVAL Asp. 1. T"Bus Er. Swinkels Tr. Winnen 0. Jespers M. Leidster I. Stevens G, 61. M. 1', C. D. P. Bovee Jenniak^ Arts v Asten o o miners Heiligers Swi nkels Arts J. Swinkels T. Claessens L. Vergeldt D. Hendriks. Asp. 2 A. Arts R. Koonings M. .Swinkels M. Hendriks J. Vergeldt R. Jespors Ei Ölaesseni J. Koonings res A, v Gasset Leidster M.Arts. Peelkorf B H. Sanders T. Claessens M. Baltissen W. Vogels res H. Hendriks 1. v Ooi L. v Dijek P. Horrevöets N. Ve.rgeldt W. Goumans E. Willems. ïr. Kusters I. Claessens Leidster L. Vergeldt De opstellingen van de aspiranten zdjn voor een keer verandert, volgende keer speelt iedereen weer in zijn eigen groep. 7Px-Air. Jongens en meisjes-, tot c^s. Zondag l8 April.1971, kun nen jullie jo nog opgeven voor het tafeltennis. Vrijdog 23 April ic do eerste spoelavond* om 19,00 uur in het Geneonschrpshuis hit is 'niet de definitieve rvond. Na. onderling overleg kunnen jullie self die avond vaststellen. Je kunt opgever, bij: JfKooain3H| Jon-Poelsvog 6, tol.217 Fr. v. dPos jHeidsepèolweg. .97tel.295 Aon het tafeltennis zijn voor jullie geen onkosten verbonden. 20 April verkiezingen, 0 doet toen ook mos.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 4