of*. .„'I1's. ■1r.c-.y.%. Afgelopen week brachten wij in rc-kening voor dc- voorna--acte productenj franco boerderij on af ©agozijn, per 100 kg., exclusief 4 BTW, Zeugenmcel f. 35*90 Br a a dkuik e nk or r el f. 44.80 Z eug enbï- ok/k or r el 36.50 Baby- kalverkorrcl 36.20 B;ig g en op f dkk or rel 5 0 kg 84.— Knlverbrokken ER. 33.80 Baby- biggcnmcol 49.-- Rundveebrokken AB« 33-10 B.".by~ big;enk or r el 50.— Mineral enbr ok 34.40 Bi g;_; en s t ar- tme el 4l»10 Min er al enk 0 ek 35.40 BIg .ons t. ar tk 0 r r cl 41,70 Mestfcrok voor rundvee 33.60 Si acntvarkonsme el 37.10 DMV, groen 138.— SIachtvarkenek orrel 37.70 Pa -rd cbr okken 33.50 Veil, foktoommeol zw, 33.90 Voll. legmeol 39.40 opfokvöcdcr I 41.90 Koekjes AB. 35.40 40.70 C 37.20 La 11 e r i j e 11a cel 39.20 Duivcnkarrel (zomer) 51.80 lalkoenkorrel X 49.50 Kalkoekkorrel 11 snelm. 47.80 Op bovonstcwaaöó- -prijken zijn eventueel nog de volgende Kortingen van toepassing ;pcr 100 kg. j Dij één bestelling en bezorging op een dog. Alle bos tellingen dienen 'daags voor de datum ven bezorging godac-n te zijn, voor d„ middag, nndors vervalt 10 ct. korting per 100 kg» 1000 kg, 5000 kg. 4000 kg. 6000 kg. 12000 kg. en u-teer.,. Bulk 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 Gozrikt: -.05 -.10 -.15 "-20 op maandag 19 April 1971, zitting van hot "Boekhoudburecu, zoals fp-.'ooniijk op het kantoor v;:.n de L.L.T.B. van 2-5 nur mn, Sluiting op saterdag. Wij willen er nog is aan herinneren dat het kantoor en ma gazijn op Zaterdagen GESLOTEN is» Voor zeer dringende gcvlle-n kan men bollen no-510 of 519. van GASSEL's, EnKaBe -SUPER. Vges vlees aanbiedingen; Voor dit weekendSOEPVLEES m.b. 500 VARKENS ERIK ALT) AUX500 gram f,2,?8 4.35 Dinsdag1 VARKENSLEVER Woensdag: GEHAKT 1.42 500 2,2.8 2.40 Vers uit de bakkerij 1.40 Beleefd aanbevelend, Jan van Gas;.: el. DdiJSEfk DANSEN. Te koop:TTe. iJsc-Lster a e fc. r d a\;p cl en in not Gemeenschapshuis op: A. Ja sporsRingweg 1 ZONDAG lo April 1971, aanvang 6 uur. Verkrijgbaar: Tofflotcn 011 slci] II. J.Poeiers, Puttenweg 17a Muziek: !,Thc Secrets". Steeds uit voorraad leverbaar: diverse perkplanten. J.Vcrlindon, Keidsepeelweg 79- Uw stem telt mee bij de K.V.P. S ,9 X-L I mm 1 71 r\ri H rir* r\ r> ff- Pil? fS f'.Tïffifï! T

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 2