IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 9, no. 23 tti 8 April 1971 Parochie H.Oda. Hoogfeest van Pasen. 7.3° uur maand die net voor Pe~ter van Ge lie cum,. 8.45 uur leesmis voor de overleden familie Thijssen- Verhoeven, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.3n uur maanddienst voor Simon hemmens 2e Paasdag, feest; van devotie, 8 uur maanddienst voor Gerard F'leurkons, 9 uur maanddienst "■'"oor Jacob Plinsenberg, 10 uur Hoogmis. 8 uur weekdierst voor Mathijs Derikx. 8 uur weekdierst voor Gerarda Peters - Swals10.30 uur H.Mis tot dankzegging bij het 40 Jarig huwelijk var. Michels- hamers. :8 uur woekdienst voor Willem Winnen. 8 uur maanddienst voor Petronella Cox - de hauw. 13.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Jenniskens- Peeters, 19.30 uur looomis v^or Louis on Harrie Arts. Vanaf a.o. zondag zullen dé missen zondags zijn: 8.30 uur, 10 uur en 11.30 uur Misdienaarsj. Zaterdafiï 19.30 uur Pleurkcns- Spreeuwenfcerg. Zondag: 7.30 uur de Wit - Koonings, 8.4 5 uur Knippenberg - Claessens, 10 uur Kappen- Verstegen, 1.1".30 uur van Gassel - Arts. Zondag: Maandag Dinsdag: Woensdag: onderdag Vrijdag: Zaterdag OhiLe.r?-nkqor. péaas5atGrdag |q April zal de repetitie rannhet jongerenkoor zijn cm 8.15 uur n.m. in het Gemeenschapshuis. In verband met het_ optre den in Deurne ever enkele weken vertrouwen we dat niemand zal ontbreken. We naken er wol op attent dat de avondmis op zaterdag wat langer duurt dan gewoonlijk in verband met de plechtigheden van de paaswakeAls het enigzins kan ga dan naar een andere mis. nfare eerstvolgende repetitie van de fanfare ie niet op Dinsdag, maar op VRIJDAG 16 April om 8 uur n.m. Gaarne allen aanwezig. De Oudercomité. Contributie De contributie t.b.v. het oudercomité bedraagt per schooljaar. Voorgesteldwordt rm voor het komende .e' verhogen tot f.2.50 per gezin per jaar. De momenteel nog schooljaar deze contributie jc f.,- o contributie zal binnenkort op de gebruikelijke wijze geïnd worden. 1e H.CommunieTer voorbereiding van de 1e H.Communie die op 23 Mei a.s. gevierd wordt, willen wij graag de ouders der Ie communicanten verzoeken om samen te komen on 17 Mei a.s., tijd zal nog nader bekend gemaakt worden Ouderavond I.v.m. de vele voorbereidingen zal de geplande ouderavond uit gesteld worden tot 3 Mei a.s. Ongevallenverzekering. Gedacht wordt om de bestaande cngevallenverzekering aan "te vullen. Daar het van groot'belang is, dat onze kinderen de gehele schooltijd verzekerd zijn, zal de Heer Steverlnk op de a.s. ouderavond dit nog nader bespreken. Kleuterschool. Deze wordt nog officieel geopend. Men wil eventueel op een zondag een "~Mopen dag" in combinatie met kijkdag organiseren. Datum zal in TJNB, bekend gemaakt worden. -•V*3' Woensdag 14 April 1971, kienen bij H. van Asten. Het bestuur wenst allen prettige Paasdagen toe. Sc U-UCiXl fJ 1 Jjsct J. cx o j ux ju nuu v- ix.w üv*. v •- -

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1