SV» Usselsteyu (veiyo-ijO Pr, Teunissen v. Asten J. Claessens Jos Janssen P. Janssen G. Crienen W, Koonings I, Philipsen W„ Claessens 1. Pijnenburg Leiders J„ Janssen Res.: M. Arts - M. Houben TJeselsteyn L 4 B Th. Jenneskens Zaterdag, 3 april Meterik - IJsselsteyn VETERANEN Aanvang5.30 uur Mc Dericks Vertrek; 4.45 uur J. Teunissen Hc Litjens A, Emcnts A. Wisnans W, Broers G-. Philipsen H. v„ Well W. Verschuuren E. Lennsen P. Cox Leider; J. Wismans Res.; M. Marcellis Kor. dboogschutterij Uitslag wintercompctiLie 1970-71- Pnt. Gem. Pnt. Gom. 1» M. Camps 6293 8.79 11. Th.Janssen 5303 6.97 2. A.Flourkens 5870 8.13.2 12. M,Verhoeven 4387 6.85 3» J.Janssen 5868 8.15 13. A.Lpmmens 5063 6.33 4. Fr.Janssen 6018 7.91 14. P.Sproouwenbarg 4784 5.98 5, J .Claessens 568? 7.89 15. P. Bus 2603 5.^2 6. J .Koonirjgs 4020 7»73 l6. C.Janssen 2791 5.36 7. M, van Koof 5900 7 37 17, S.Keysers 3377 5.11 8. B. Camps 3261 7.31 18. D.Vorstegen-L. 3403 5*01 9. M. Bus 5064 7.06 19» Jös.Jaspers 2391 h.59 10. 1-i .Vors t g go n 4488 7,01 20. A.Franssen 3268 4.43 P.Sproonwonberg was dc schutter die hct aJ gemiddelde schoot. Personele prijzen. 3A.Flourkens 2. M.Verhoeven 3® J. Clfiessons 4. J. Koonings 5. A.Lciimcirs 6. M0 Bus 7. A. Fro.ncsen folopen seizoen het hoogst boven zijn 8. Fr Janssen 9. Th Janssen 10. M. van Hoof i: D. Verstegen— L. 12. M. Camps 13. P, Spreeuwonberg -VA'vU?-.1P—S—- pe ics van a.s. Maandag 5 April is verschoven narx hr.Li' acht Dit in verband .mest de vergadering van de L.V.B. Zijn cr misschien nog domes die ons clubje willen komen versterken.??. Welkom in onze gymzaal l lil —-■■■*-1*. Will en de dames en heren van de zwemgrocp weer aan het losgeld denken. Op maandag 5 April 1971, is de laatste vergadering van het seizoen, in het Ge meenschapshuis Op doze avond komt mej. Kleufeèrsalgemeen landbouwconsulente spraken over "Ken ik dc L.V.B.". Wij verwachten een goede opkomst', aanvang 8 uur precies. De collecte voor hot Rheumafonds heeft f»281.93 opgebracht, waarvoor genoemd fonds U allen hartelijk dankt. Vorder feliciteren wij van harte ons medelid,. Mevr. Jenniskens- Philipsen, met haa.r uitverkiezing voor de Parochieraad. 2.A®&£.rLs.c.'i-'-lU3"—s-* Uitgelote nummers renteloze lening 1971» 280-298-266-3^-1 o8-59~5^-H9-79-335-117-38-26-218-185-244-60-268-146-50. Deze kunnep ter verzilvering aangeboden worden op de Boerenleenbank. DANSEN. DANSEN. Zaterdag 3 April GBHUWDENBAL in het Gemeenschapshuis, aa.nvV iT'uur. Muziek: "The Lonely Birds"., DANSEN. DANSEN. in het Gerrroenschapshuis op: ZONDAG 4 April 1971, aanvang 6 uur nm. Muziek: "The Lonely Birds"

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 4