IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD a April 1971- jaargang 9 no.22 Par o chi e H.Oda Palmzondag. Zondag: 7.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Thijssen- Verhoeven, 8.43 uur weekdienst voor Gcr.v.rda Peeters- Ewals, 10 uur Hoogmis voor de parochiej 11.30 uur jongerenmis voor Simon Leramens. Maand.ag: 8 uurnleesmis voor de overleden familie Philipsen- Cremers. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Johanna Swinkels- van Doorn besteld d.d.Bejaarden. 'Woensdag: 19.30 uur boeteviering waarna leesmis voor Leonard Philinsen besteld door de bejaarden. Donderdag:Witte donderdag, 19»30 uur boeteviering waarna.de dienst voor Witte donderdag. ijöag: Goede Vrijdag, 19.30 uur boeteviering waarna de dienst v.Goede Vrijdag. Zaterdag: 19.30 uur de plechtigheden van Paaszaterdag, waarna leesmis voor Johan na Swinkels- van Doom, besteld door de L.V.3. Op Paaszondag zijn de diensten als op Zondag, 2e Paasdag om 8, 9 10 u. Witte Donderdag en Goede Vrijdag zal van 7 - 7.30 uur gelegenheid zijn tot persoonlijke biecht. Dinsdagmorgen zal voor de kinderen van de lagere school een boeteviering \tfordefi gehouden. Deze behoeven dus niet naar een andere boeteviering te komen. Zatêrdag: 19.30 uur van Gassel- Arts. Zondag: 7*30 uur Flcürkens - Spr c euwcnberg7~87'l5 uur de Wit - Koonings, 10 uur Knippenberg - Crienen. .J£ê?'.££.Evenals voorgaande jaren is de Boerenleenbank op Goede Vrijdag de gehele dag GESLOTEN. Om U toch voldoende in de gelegenheid te stellen om Uw bankzaken voor Pasen te doen zal de vrijdagopenstelling de komende weck gelden op DONDERDAG 8 A-pril, d.w.z dat donderdagmiddag de bank vanaf 13.30 uur tot 19.30 uur onafgebroken is geopend., F wij U' vragen om van het voorgaande goede nota te nemen. -Twij delen thans mede dat de jaarlijkse motorwegraces onder ausp. van de K.N.M.V. zullen worden gehouden op HEMELVAARTSDAGDonderdag 20 Mr-""1971. Mogen wij vragen om hiermede met eventuele organisaties tekening te houden. c1—* Oefenen dinsdag 6 April: 7.30 uur, W. tferheyen - A.Poels. 8.30 uur, A. Peeters - S. Janssen. Donderdag 8 April:7»30 uur, M.Couwenberg - R. Janssen. 8.30 uur, J.Lemmens, H.de Wit, A.Peeters. Zendag 'l- April is er in Horst de kringwedstrijd, en in Asten wordt een samengestel de wedstrijd gehouden (dressuur, cross-country en springen). Naar beide wedstrijden gaan ruiters heen, 5 naar Horst en 6 naar Asten. Het bes.' wenst hen veel succes Jeugdraad. Gemen{^d voetballen en korf ballon. In de laatste gehouden jeugdvergade- ring is hot idee geopperd een gemengde voetbalwedstrijd en/of korfbalwedstrijd te organiseren. Gegadigden tussen 12 en 21 jaar kunnen zich opgeven vóór 15 April '71 bij J.Sanders,"Montfortstraat en bij~P.dc Weert Heidsepeelweg 61, tel.313» Vergadering.. A.s. zondag om 10 uur v.m.vergadering jeugdraad in het Gemoenschaps- hv. Zorg' dat je er bent -S-iiiJ.'. i'i"l "1 Fl Y*

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1