Dis 2 - 1<Jssexsieyii B .VlJsselste.yn(, vervoie;; 4 Aanvang;.; 10.30 uur M. Geurts Vertrek; 10 uurfEua.ic) Tw. Bwinkels J. Claessens Jos Janssen Th. Jenncskens J. Swinkels P. v. Tilburg G- Grienen P. Janssen W. Claessens E. Pijnenburg Leider; J. Janssen.Res.; L. Philrpsen. Zaterdag, 27 maart V E T E R A li E- jï IJsselsteyn - Bevenun Aanvang: 530 uur(V 1 WBroers J. Tennissen M, Mareellis H. Litjens A. Wismans W, Koonings G. Philipsen P. Koonings W. Verschuuren E. Lcnsser. H, v. Well Leidfer: J. Wisnans. Res.; P. Cox R2Eir Afgelopen saterdag werd aan de Rouwkuilen een. fictscross gehouu. waarvoor veel belangstelling was, aelfs van buiten IJsselsteyn hadden deelnemers ingeschreven. Als men dit bekijkt, dan lean de conclusie getrokken worden dat er ir, IJsselsteyn wel degelijk belangstelling is voor de wielersport Aan de-se cross heften 2 jeugdgroepen deelgenomen, en de uitslag is als volgt: 6 - 9 jaar: 1 Willy Koonings 10-12 jaar: 1 Antoon Claessens 2 Frank Teunissen 2 Kar tien Teunissen 3 Martien Smits 3 Peter Stiphout Be organisatoren brengen hartelijk dank. voor de vele premies die ontvangen wer den, en speciale dank aan Wim Koonings en Theo Althuizen die de organisatie rcoed verzorgden. iLeiI'd.Cl.:r.'-.a:it pe stand na de tweede week van de loep- Marathon is als volgt-: 8. 9. 10. 11. 12. 13. W,Claessens J oHu s P. de Weert 'i'h. Claessens Annic Hendriks J. Geurts 19 p. lfiip- 16 p. 15 p. lAi-o. 13-Jp. 1. J. Rongen, Tienraay 25 p. 2. J» Vergeldt 2A p. 3. van Asten 23-aO. A. P. Baltissen 23 p. 5- W. Vergêldt 22-Jp. 6. L. Janssen 21?p. 7. J. van Ham 21 p. De derde ronde zal (.i.v.m. de openbare jengdraadsvergadering go Dordere.ag 30^ Maart) op Maandag 29 Kaart gespeeld worden in het Gemeenschapshuis, aanvang t 30 uur n.n. Op deze avond is de laatste gelegenheid voor in te schrijven, Er zijn nu geen weckprijzen, de inschrijfkosten zijn nu per week 75 ct. dit al les in verhand raet een eventuele vacan tie week van de deelnemers aan de 'X'0 op-maf* a- tlion, -tijdens de- bouwvakvacentie, echt-er niet onder auspiciën van de Jeugdraad. Dit voorstel is op eigen initiatief van de deelnemers. Vlij danken de ''Werkgroep enquête" en de jemgd van lJssolsteyn voor de medewer king die ondervonden werd, bij het opstellen en invullen van deze enquête. P ar J e ug dr a ad Ie Loop. veewagentje voor oiggen- vervcer, cn diverse aanhangwagens. Th. Voestenv Veulenseweg 8, Leunen- Venray, tel.0A78O-I5IA. Te koop p partij hooi, L- van Agten. Puttenweg 19,tel.289 A,S. Zaterdag, Discotheek in zaal R0U Disjooky: Jan Hendriks, aanv, 19 u. Par.Jeugdraad. Vanaf heden kunt U uw land zaeiklaar- laten maken, met de nieuwste rotaire- egge. Beleefd aanbevelend, W. van SciiijndaL tel. no.500 le koop. zQ goeci sq_3 nieuwe wanc'cl- wagen (rood) merk Koelstra. van Montfortstraat 15. Wie heeft er voor 'n 21- j-arige jonge man, 'n zit- slaapkamer, of 2 afzonder lijke kamers te huur, in kom TJswel- steyn. Brieven met. huurvoorwaarden on der no. 1, son redactie van dit blad, graag met vermelding van enkele gege vens dr-r verhuurders.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 4