S.V. lJosalstcyn.(vervolg) Zaterdag, 20 maart Veteranen IJssclsieyn 3 - fJsselateyn vtr. Aanvang5 uurV 1) W, Broers J. Beuuaissen M. Marc oil is A. Emonts A'Wis mans H. Litjens G. Philipsen P. Koonings H. v. Well- V/Ver schuur en P. Cox Res.: 3.. Lenssera - W. Koonings - M. Dericks. leider: J. Wismans. 2V maartIJascIsteyrr - Sevenum. (5 uur) 3 april s Meterik - IJsselsteyn. —Zaterdag, 20 maart a.s.. 8.15 uur samenkomst in cafd H. v. Asten voor vertrek naar de feestavond te VenrayJ ïü^-Vbvi*. Afgelopen weck brachten wij in rekening voor de 'oornaam- ste producten, franco boerderij en af magazijn, per 100 kg. exclusief 4. P/TV. Zeugenmeel f. 36.— Br aadkuik enk or r el f. 44.80 Zeugenbrok/korrel 36.60 Baby- kalverkorrel 36,50 Biggenopfokkorrel (50 kg.) 84.-- Kalverbrokken ER. 34.30 Baby- biggenmeel 49.80 Rundveebrokken AB. 33.60 Baby- big-.enkorr el 50.80 Min er alenbrok 35.20 Biggenstartmeel 41.30 Mineralcnkoek 37.— Biggens tartkorrel 41.90 Mestbrok voor rundvee 34.10 Slachtvarkensmeel 37.10 BTWgroen 138.— Slachtvarkenskorrel 37.70 Pasrdebrokken 34.60 Voll. foktoommeel zw. 39.— Duivenkorrel (winter) 46.20 opfokvoeder I 42.20 Poll. legmeel 39.60 1 40,90 Koekjes AB. 35.80 Bat eri j enr.ic el 39.30 o 38 Rundvsebrokken C. 35.30 Duivenkorrel (zomer) 30.40 Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg. bij één bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen diénen daags voor de bèzorgdatum. voor de middag gedaan te zijn, anders vervalt 10 ct. korting per 100 kg. 1000 kg. 2000_kg. ^222_k§i- 6000_kg. 12000_kg1_en_meer_. Bulk: 1.50 1.55 1.60 1.65 Ü70 sezakt: ---.05 -.10 -.15 -.20 -".?lP3rlebeck"Langs deze weg willen wij belanghebbenden er aan herinneren dat in de periode van 19 Maart tot 1 April 1971, de gel;egcn- heid is, tot het indienen van bezwaren tegen de toedeling. Deze bezwaren moeten sclirifteli,ik ingediend worden op het kantoor van de Ruilverkaveling. Indien er belanghebbenden zijn, die met het hierboven aangehaalde moeilijkheden hebben, dan kunnen zij zich vervoegen op het kantoor van de L.L.T.B.voor even tuele hulp bij het* opstellen van een bezwaarschrift. ^S£XP]vlb.J'Pp-i-Pls^P-P-e--^-Zaterdagmorgen 20 Maart, is er om 10 uur voor de klei- ruiters, èn voor de grote ruiters om 11 uur, oefenen op het terrein bij J.Smits Puttenweg, Zondagmorgen om 11 uur oefenen voor de grote ruiters achter het Gemeenschapshuis.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 3