IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 19 Maart 1971. jaargang 9 no. 20- Parochie H.Qda. ie Zondag van de Vasten. Zondag: 7.30 uur weekdienst voor Willem Winnen, 8.45 uur maanddienst voor Anna Janssen- Heiligers, 10 uur Hoogmis voor de parochie, 11.30 uur Jongerenmis, voor Simon lemmens "besteld door zijn pe tekind. Maandag: 8 uur maanddienst voor Jacob Flinsenberg. Dinsdag: 8 uur maanddienst veer Maria Peters- Theunissen. Woensdag:. 8 uur gesticht jaargetijde voor Martinus Arts en Maria Janssen. Ponderdag:19.30 uur avondmis voor intentie van de L.V.B. op bid- en boe tedag. Vrijdag: 11 uur vormen van de jongens en meisjes van de 6e kias. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens. Vrijdagmorgen zal deken Loonen van Venray de jongens en meisjes van de zesde klas komen vormen. Wij verwachten dat de ouders van deze kinderen bij de plechtigheid aanwezig zullen zijn. Misdienaars. r, Zaterdag: 19.30 uur Knippenberg - Grienen. Zondag: 7.»30 uur Kappen - Verstegen, 8,4.5 uur van Gassel - Arts, 10 uur Fleurkens- Spree- awe nb erg Pe eerste Communie van de kinderen zal zijn 00 de Zondag na Hemelvaart, 23 Mei 1971. Al verschillende keren zijn we met een groep jongeren naar Beieren geweest en hebben van verschillende kanten van de ouders en anderen moeten horen, wanneer wordt zo'n reis voor ons eens georganiseerd. Wanneer er voldoende deelname is willen we dit graag doen. Daarom zouden we willen verzoeken dat zij, die eventueel mee zouden willen gaan zich opgeven bij Meester van de Kolk. ------De fancy- fair van de Ruiterclub is goed verlopen. Het bestuur wil daarom iedereen bedanken voor hun financiële steur op beide avonden en voor het kopen van de loten voer de loterij. O^k de meisjes die op de fancy- fair zo goed hebben geholpen hartelijk dank. Een speciaal woord van dank aan de Heer Kappen, die beide' avonden de «mroep bij het rad van avon tuur zo goed en plezierig heeft verzorgd. Uitslag van de grote loterij: Hoofdprijs no.1897 (Alters uit Tegelen)verdere prijzen, 3235-3024-3807- 3158-3507^2036-2000-3250-3978-1339-3817-3653-2743-1647-3577-1987-2685- 3224-3740. Uitslag windbuksschieten:1e pr.G.Iinders2e pr.W.Sanders, 3e pr.P.Deters, 4e pr.J.Janssen. Uitslag ringgooien:1e pr.Jo Koels, 2e pr. G.Claessens3© pr. J.Poeis, 4e pr. P. van Hoof. Vogelpiksle pr. W.Gooren, 2e pr. P. van Hoof. De snoepfles is gereden door Mcvr.Geurts- Janssen, Put- tenweg. De pop heette Roza, en is geraden door Nellie van Vegchsl, Timmer- mannsweg. De prijzen kunnen worden afgehaald bij J.Jaspers, Steegsepeelw. Oefenen: Dinsdag 28 Maart 7.30 uur P. van Ass - M. van Asten 8.30 uur R.Arts - H.Janssen. Donderdag 25 Maart: 7,30 uur W.Verheyen - M.Spreeuwenberg. 8.30 uur J.lemmens, H.de Wit,en A.Peeters. *-?Op 25 Maart 1971, bid- en boetedag, om 7.30 uur- n.m. Heilige Mis, daarna bijeenkomst bij J.Bos, spreker Dhr. Knol uit Venray. 3»M«:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1