Korfbalclub Es wedstrijden van afgelopen weekend zijn alle afgelast, wegens te slechte weersomstandigheden. De te -spelen wedstrijden- zijns zond: Poeikorf 2 zat: Peeikorf A zat s M„K,V„ A zati Marijke A ts PeeIkorf asp1 zats Me ter ik. asp. 1 Erica. 2 - Olympia A -- Pool korf B aanv. 12 uur aanv: 74 uur aanv: 3 uur vertr. 2 uür por fiets fiets aanv; 3 uur vertr. 2,15 'uur - Erica asp.1 aanv3 uur - Peeikorf asp 2 aanv: 2 uur vertr, 1.15 uur - Peeikorf C Dé o o she Hingen zijns X Ar us G-. v An s Toe. Stevens '1v Di j ek pes:- D, Hendriks Th. Kusters R. Willems P. Po-els M, Swinkels VËLDKTAAR MAKEN M. Stevens E. v Haperen A. Key-sers K, Jenniskens AANVAL. Peeikorf A. X. Keysors 0-, Arts 1. v Asa A, Janssen res: I, vd leeuw R, lectors Mf Geurts X. Heidens M. Stiphout M. Swinkels E. Vogels E, Claessens II. vd leeuw leidster I. Stevens Poelorf B, N. Sanders K, Balti&sen T, riaes'serts W, Vogels L. 'v Ooi 15Horrevoets W, Goumans Claessens Tr. Custers R. Hendriks N. Vergeldt E. Willems 1, v lij.ck LeiösXer 1. Vergeldt P&sikorf C Th. Heidens Tr., Phi lap sen an, .evens Ao Martens M., Claessens T. lesumen Claes se r_s M leidster 1, v Asten Sproeuwenberg H. Swinkels Ir, v Vegehel Tr. Swinkels C. Berks Asp. 1 ff. Hendriks M Swinkels J» Koonings Tr, Vinnen leidster M. Tr A. S tiphout M, Arts N. Claessens Bus Arts Asp. P., 6, R, Jespers Jespers Kooningp Swinkels J, Vergeldt M. Heiligers Marge Swinkels A, v Gassel KATERDAG 20 MAART DANSSEN MET ORKEST "THE 10NEXY BIRDS" IN ZAAI GEMEENSCHAPSHUIS TREKKING I0TSRIJ 1 TOUR DO OR" TIE 10NE1Y BIRDS" ros.. (IGommere Leidster M. Arts G9zasiel i i k e militaire fondsen. Evenels andere jaren zal ook' dit jaar weer de collecte, van de Gezaraelijke Militaire Fondsen gehouden worden, en wel in de week van to.t 21 Masrt aVH# Ket is on-zc Hoop d.a-t wij zoals andere jaren op Uw steun mogen rekenen. Hartelijk dank aan allen voor de mpoie attenties en bezoek, tijdens heo vert—'i.j f van ons 'lochte.Fi ia Gerrie in- Bakcl= W, Subere-Loon enTi ram., wog 54

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 6