SVIJsselateyn cug _i 4- raaax-t Venray 5 - Usselsteyn 1 12 uur~ 3. Koster. Usselstevn 2- EWC 2 2 uur- A. Smits. Kronenborg 2- IJsselsteyn 3 2 uur- P„J. Janssen(Ho J. C..U g d-voetbal. 2auerdag, 13 maart-- Usselsteyn A' 1 en A 2 vrij. America B. 1 - Usselsteyn B 1 Aanvang4 uur P 5" Arts- V. Arts"'a7™ vAsten- P. Claessens- Vcrxrek: 3.13 uur(fiets) To Claessens- W, v. Lijck- A. Kleurkeus- J. Criesberts- R. Giesberts- V, Gooren- Pr, Hendrix- T. Peeters-s- seider; M. Horrevoets. Usselsteyn. B 2- Leunen B Aanvang: 3 uur(V I) STljlaessens- TÏu Geurcs-" ii.'. v. Haperen- Chr. v. Haperen- H= Hellegers - Jsc Hendrix- B„ Hubers- T. v. Osch- To Swinkels- H. v.d. Yon- L.de Wit, LeiderJ, Eir.onts, EWC C 1 -- I;1 ssoloteyn C 1 Aanvang: 2.30 uur ÏI. "Bos- M. Bouten- P, Claessens-Jan Hendrix- Vertrek1.30 uurbus j e Pr. Janssen- J.v.d. leeuw- T. v. Lipzig- H. Vergeldt-KrVergeldt- J o V er steeg e n- PWinnen cn G. v, Gassel. leider: Pr. v.d. Pas. .Wanssun I) 1 - Usselsteyn D 1 Aanvang: 10.30 uur_ G-. v. Gas s el Vertrek: 9.43 uur dus je) H. Claessens Paul Fleurkens H. Koonings Pr. Marcellis M. ïeunisscn(PlH. Fleurkens P. Bartray M. ïeunisssn R. Kcyscra K. dc Weert Leid er: W. V erschnuren Postrux D 1 IJsselsteyn P 2 Aanvang: 10.30 uur G. Versteegen Vertrek: 94'3 uur (auto) II. v, Lipzig Pr. Koonings G» Sprceuwenbcrg P. Pleurkens M. v. Dijck P. Stiphout W, Steverink A, Claossens A. Juffermans Jac Philipsen Leidc-r: J, Arts...Res.: W. do Wit Dis P 2- Usselsteyn I) 3 Aanvang10.30 uur Joh. Janssen Ve rt rek9.45 uur ("auto J, Claessens HPeeters M. Koonings Pr, Janssen W. v.d. Ven Jos Janssen Hans Claessens P„ Philipsen 3= Hendrix Pr. v. Knippenberg Leider: P. Verstappen,- >rcnvay I> 3- JTJcyclsin D_ 4 Aanvang: 10.30 uur M. Geurts Vertrek945 uurTficts) P. Ilubers Tw. Swinkels Sj. Willens Th. Jenneskens J. Swinkels P. v. Tilburg G« Crienein P, Janssen L. Philipsen H. Pijnenburg Leider: J„ Jansson Vet e_ r a n e n-voetbal Het seizoen der veteranen gaat weer draaien en wel met de wedstrijd: Usselsteyn •- S.V.V. Aanvang; 4 uur(V 2) WBroers J. Tennissen M. Marcellis A, Enonts A. Wismans H„ Litjsus G. Philipsen H„ v. Well W. Verschuuren K. Lericks P. Cox Leider en scheidsrechter: JWismans. Res. P., Koonings - E. Lenss en- IL. Lindors - J. Philipsen- J. Bovee. i.v.m. het uitgeven der nieuwe tricots kousen gelieven alle spe lers trjdig 3U5 uur) aanwezig te zijn l "Wie het eerst komt, het eerst maalt wat de goedkopere (reeds gebruikte) tricots betreft. Eventuele afmeldingen voó'r zaterdag, 12 uur bij dhr. J, Wismans353 Zaterdagj 20 maart a,s.wordt er te Venray de jaarlijkse feestavond eer vet,, verenigingen gehouden. Aanstaande zaterdag kunt U zich hier voor opgeven. Gaat U allen mee, het is er ieder jaar gezellig!

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 5