Afgelopen week brachten wij in rekening voor de voornaam ste producten cn af magazijn, per 100 kg. exclusief 4 BTW. Zeugenmeel ft 35.80 Braadkuikenkorrel f 44.SC Zeugenkorrel/brok 36.40 Baby- kalver-korrel 36.30 Biggenopfokkorrel (50 kg.) 84.— Kalverbrokken ER. 34.3c Baby- biggenmeel 49.50 Rundveebrokken AB. 33.60 Baby- big;- enk or rel 50.50 Minerslenbrok 37.50 Biggenstartmeel 41. Miner al-enkoek 3740 Big.- .cnstartlcorrel 41.60 Mestbrok voor rundvee 34.40 Slachtvarkensmeel 36.30 DMV. groen 138.— 31 ach tv ark en.sk or rel 37.40 Pa erdebrokken 34.60 Voll, foktoommeel zw. 38.70 Duivenkorrel (winter) 46.30 oniokvoeder I 42.— Voll. legmeel 39.40 II 40.70 Koekjes AB. 35.80 Batterijcnmeel 35.10 G 38.- Rundve«brokken C» 35.90 Duivenkorrel (zomer) 30.50 Op bovenstaande prijzen zijn eventueel. nog de volgende kortingen van toepassin per 100 kg. bi.j één bestelling en bezorging op éên dag. Alle bestellingen dienen daags voor de bezorgdatura, voor de middag gedaan te zijn, anders vervalt 10 ct. per 100 kg. korting. 1000 kg. 2000 kg. 4000 kg.- 6000 kg. 12000 kg. - en neer. Bulk:- 1.50 1.55 1.60 '1.65 1.70 Gezakt: -.05 -.10 -.15 -.20 Zaterdagmorgen 15 Itawt, 3* er M 10 uur voor ie kleine ruitere, en voor de grote ruitero om 11 uur, oefenen op het terrein bij J.Smits, Puttenweg. Zondagmorgen om 11 uur .oefenen voor de grote ruiters achter het Gemeenschapshuis. Papieractie.. Deze weck zal oud- papier opgehaald worden in de kom van het dorp. Moch&èrJ er 'mensen zijn buiten de kom van het. dorp, welke met veel papier in hun "maag" zitten, laat het dan even weten en het wordt deze week opgehaald. Op donderdag ?5 Maart, bid- en boetedag. Om half 8 n.m. E. Mie waarna bijeenkomst in zaal Bos. Spreker Dhr. Knol uit V'enray. Cp deze avond staat de ideenbüs weer klaar. Help Uw bestuur een jaarprogramma te radkan, wat ook aan l-w wensen voldoet. Laat ons dus schriftelijk cf mondeling weten wat U in het jaarprogramma .1971 - 1972 wilt hebben.-Wij verwachten een grote opkomst. Op dezge avond wordt een loterij gehouden. De prijzen die deze avond te winnen zijn, worden zoals ieder jaar door onze erevoorzitster Mevr.Vollenoarg— Aerts, beschikbaar gesteld. Op, woensdag 7 April 1971 gaat er oen bus naar Kunohen-Gladbach, naar de operet te "Der Zigeuner Baron". Bi j voldoende deelname wordt U in IJsselsteyn opge haald. Be kosten bedragen uiterlijk f.12.-inclusief do bus. Het-^kön wel minder zijn, maar zeker niet- meer. Inlichtingen verkrijgbaar t.el.04786-239. 0ok daar telefonische opgave. Ook nist-leden van Se L.V.B., zowel dames als heren, kunnen hieraan de-êlnemen. Het komt de laatste tijd herhaaldelijk voor dat berich ten- of modedolingen zeer laat of telnat worden ingeleverd. Dit wenst stagnerend voor de samenstellers. Wij verzoeken TJ dan ook dringend cm berichten e.d. in het vervolg, in te leveren UITERLIJK WOENSDAGMIDDAG 5 uur. Berichten e.d» die na dit tijdstip binnen kotnon hebben geen zekerheid, van plaatsing in die week. Beloofd vragen wij alien om hieraan niae te werken, vooral de secretarissen/ secre taressen' van de diverse verenigingen, dan kan alles zo snel en fen.lj.oos mogelijk verlopen. Met"dank voor de te nemen moeite. Indien er b.v. door omstandigheden in oen week,de berichten eerder als hierboven aangegeven, binnen moeten zijn, dan zullen wij dit tijdig bekend maxen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 3