DE BED RU IE 5G O EC) EREN WINK E L PRESENTEERT ZICH GEHEEL GE M OD E P NI 5 E ERE) VANAF MAART A.$. MET L.LT.B. IJsselsteijn s c v o G E R E E D C H A F F 'E N V E- R F W A R E N B 0 B 3 T E L E R K K L V, I N I J Z E R W A R E 31 H A N G - S L U I T W R X S T A. L B E N 0 D G D H E D E K B E D R F 3 K D I N G 3 E D R I J F 3 S II 0 E S E L W A S F 0 D E R e n S E E T 0 I L E A T I K E L E N A L L E S 0 R D E T U I N V 0 G E _L- VOE D E R S c Y\ 'Z A. D E EUITERSPORTAETIKE L E N TAL V A 33 A N D EES Z A K E 7 WIJ LEVEREN LEZE ARTIKELEN TEGEN AANTREKKSLIJEE PRIJZEN EN GEVEL DE GEHELE MAAND KAART 5 KORTING OF ALLE AANKOPEN- BOVEN 10.— WIJ HETEN U BIJ VOORBAAT VAN HARTE WELKOM IN ONZE GEMO DERNISEERDE ZAAK EN GARANDEREN U EEN COULANTE SERVICE. KJ «V ]7; T t- T d T TT H, P~: T?

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 6