TOF P-MARATHON VOOR IEDEREBfl ■N steyn. Qp maandag 8 Maart a.s. sal Dhr» Reintjos van hes N.K.V. een extra sitting houden in Venray op Burgemeester van Bol straat (gebouw Centrale Volksbank) voor bot invullen van de inkomsten- bclastingf ornralioren. Deze zitting is van 2-5 uur nm,voor alle leden die tij de vakbond zijn aangesloten. Tevens maken wij er IJ ui attent dat iedere 2e maandag van de maand van 5 tot- uur nm. Dhr. Seintjes zitting houdt in bovengenoemd gebouw. yoor de komende week zijn de volgende ruiters aan de beurt voor de individuele lossen: Dinsdag 9 Maart 7.30 uur W.Verheyen en A. Reels8.30 uur M.Spreeuwenberg, R^Arts en H,Janssen. Donderdag 11 Maart: 7,30 uur K.Couwcnberg en R.Janssen, 8.3& uur 7r.Verteyen en E.Tonnaer. Afgelopen zondag word in Tegelen een indoor- sgringcon.c.our4 gehouden waarvan 2 ruiters van onze afdeling moereden. H.de Wit met Pabiola be haalde do 1 lp prijs. 3Jr Verheyen met Ringo reed een goe.de wedstrijd dat uit 2 parcoursen bestond, maar viel net niet in de prijzen. üttglag. m 25 jreta.:aari ,9t1. 1 A.Bleurkens 339 pnt.2 M.Camps 337 pnt.3 Pr.Janssen 330 pnt. 4 J.Jans sen 327 pnt. 5 M. van Hoof' 320 pnt. 6 M. Vers telgen 315 pnt. 7 B. Camps 3'10 pnt. 8 J.Koonings 301. pnt. 9 J.Claessens 301 pnt. 10 K. Spreeuwen! er 290 pnt.11 C.Janssen 284 pnt. 12 Th.Janssen 276 pnt. 13 A.hemmens 271 pnt."14 D.Verstegen-!. 261 pnt. 15 M.Verhoeven 245 pnt. 16 M.Bus 240/pnt. 1/ A.Pranssen 226 pnt. 18 J.Michels 205 pnt. 19 Jos.Jaspers 196 pnt/ Verloren een koperen pa,ardenbel, en 1 paardenklokjcv Gaarne bericht., P.J.Poels, Deuime- sewegv Te koop: s.g.a.n. "Mullu" hooikanon en "Straatmann" oprau-pwugen Hendriks, Langstr. 73 Deurne tel.no.34930 - 2363. Hartelijk" dank. aan Z.E.H. Pastoor, bestuur en zaakvoerder en perso neel 1LT.Bcarnavalsvereniging leidster Rode Kruis, familie, buurt en bekenden, voor de atten ties mij aangeboden tijdens mijn verblijf in het. ziekenhuis. MevrSpreeuwenberg- Koppens, He id s op e elwe g 163. Vrijdag 5 Maart (vandaag) na 3 uur, en Zaterdag 6 Maart GESLOTEN.., W.Janssen, kapper. Gevraagd door de F.undveefokvereni- ging, z.s.m. oen Monsternemer. Op gave 1-j- h,.Classen^, voorzitter F.Litjens, secretaris. Wegens omstandigheden is hot Ge meenschapshuis zaterdag 6 Maart a GESLOTEN: L.Janssen. D AH SEN. DANSKÏtf in het Gemeenschapshuis op Zondag 7 Maart a.a., aanv. 6 u. Muziek: "The Lonely Birds". JEU®YS&i-'ESEBETEYMHierMj üolen wij IJ mede dat wij op a.s. Dins dag met een enquêteformulier rond komen voor do jeugd van 10 tot 2' jr. Wij verzoeken U hiermede rekening te houden l0 DAGEN ■De eerste avond is op Dinsdag Q Maart 1971 in het Gemeenschapshuis. Aanvang 7.30 uur n.m. De Jeugdraad.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 2