RESIDENTIE C A H N A VAL s I p s c c s i i i Prins WIM' den 1 she, Vorst WILLEM, NAR en RAAR van ELF, maakt bekend dat er net CARNAVAL het vogende te doen is: •- SATERDAG om 8.11 uur n.m. inhalen van Prins WIM I-, daarna receptie, «et medewerking van de Sraeleblaosere, in het Gemeenschap«huis. - ZONDAG ora 2.11 uur, grote optocht, met daarna prijsuitreiking in het Gemeenschapshuis. Om 6*11 uur aanvang van het dolle bal met het bekende carnavalsorkest "The Lönelv Birds". - MAANDAG om 10 uur vm. zijn wij weer open voer derenen die fficnea. dat ze zondag niet genoeg hebben gehad. Om 6-.ll uur aanvang van het feest met "The Lonely Bird's". - DINSDAG om 10 uur va. open voor degenen die nadorst hebben, om 2 uur 11 minuten grote B0EREH3R UIL OFT met daarna goed eten en drinken, om h.ll uur nm, zijn de Muzikanten van "The Lonely Birds" er al weer aanwezig voor het maken van BRUILOFTSMUZIEK, en natuurlijk ook de BÓESENBLAOSKAPEl, "BE SMELEBLAOZkRS" - WOENSDAG vanaf 8,11 uur nm. HERRING-SCHELLE, om de Bierstien los te krijgen. DIT ALLES IN SE RESIDENTIE VAN HET PEELREUZENR.IJEhet gemeenschapshuis. BOERENBRUILOFT.. BOERENBRUILOFT, Curnaralgdinsdag <X w mi cl 3^^ Programmat 13.uur bijeenkomst bij do Bar van Har., 13#3© uur vertrek van dë stoet, Bar v'an Asten- Harris de Sproeier, Broers den Ambtenaar, Hen driks de Bluboerton, 't Huus met de langs mensen, Pastoor, Vak Gass-al dé vlaaimakeï','Tois'n d'e cent entailer, BOERËNLEEKBANK (raadhuis). (Let op, de route is iet» veranderd.) Sa ar test verkrijgbaar bij de Commissie. Boerenbruiloft'. Harris de verver, Bertus van Willens Jan, Sjef de Verkeslaaier rSjarig van Pietje, Vé van de Smid, Ie* t-..Jeugdhuüs Blek van Niesse Jan* P.ECEPTIE in het Gemeenschapshuis rond 15.11 uur. mMmM? BRUIDSPAAR 1971. Kaarten f#5#_ per porsoen. SPECIALS OPROEP VOOR Wij hebben speciaal voor de oftdereft de boerenbruiloft verzet na de middag, zodoend» kan i ederee*. Meedoen* OP NAAK DE BÖ1P.ENBRUILOFT, laat je niet kennen, want zo komen atleSiaaL Desk .ér rain, voor de mooist verklede personen zijn mooie prijzen te winnen. BE GEVELS WORDEN 'WEER ALS VAN SUBS POE.PASSSLIJK VERSIERD. Vur en koel glas BIES, on snelle bediening, en 'n gezellig zitje, vur jong en alt, en prime, muziek, mit de CASN.AVALSDAGW(zuc.de bej ons wel slagen, BEST en MAR IET., Residéntiehuus (Geuieenechapshuis).

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 4