VA N GASSEL' 5 Kn^é- b u pee. Handboogschutter!,Uitslag pi4ien, 11 ksbruari 1971. K.Cam'ps 333 pnt2 ?rarts sen 331 pnt. 3 Jn.Poels 325 pnt. 4 J.Jans sen 32? pnt. 5 J.Koonings 313 pnt. 6 M. van Hoof 311 pnt.. 7 K.Verhoeven 304 pnt. 8 APleur kens 2V- pnt. 9 21. Bus 293 pnt. 10 B.Canps 290 pnt. '1 li'!. 7c rs ter en 280 x>nz. 2 PSpreeuwenbêrg 273 pnt. 13 Th. Janssen 269 pnt, 14 D. Vors tegen-I.240 pnt. 15 C. Janssen 240 pnt. 16 ALe ixurcns 220 pnt.. 17 Jan Jasners 154 pnt. A.b. saterdag 20 Februari competit5ewodstrijdSs.üda Venray-IJSsol- steyn, aanvang 8 uur urn. Vertrek om 7.30 uur vanaf het Gemeenschapshuis Vers vlees aanbiedingen 'Li t Vv a ek e n cl Dinsdag: F0ilT.3T SWIOCDjHC .':$BCKAI)£ V APEEIiSLEVER •-T.cwi '"h I 3U0 ctêuu f23o 500 3» 30 300 1.50 500 2.28 500 - 2,35 Woensdag: Dcnderday: Vera uit üc bakkerij: Dit weekend: ÏAAUTGIïRAK f.1.50 De winkel is Maandag e-.i Dinsdagmorgen van 9 tot 12 uur geopend. Er wordt kaar.dag en Dinsdag niet bezorgd. V/ij wensen allen een prettige Carnaval toe. beleefd aanbeval end Jan van Ohasel D AAS 'PI?DANSEN. Mei de carnavalsdagen spelen voer U ds „pEAT soüVv'D". Aanvang: 19.3® uur, in Saai: "iiOI&AKZIA. Woensdag Februari '1971 j zijn wij de gehele d Caf etaria, dag GESLOTEN. Jeu. an Dien. Langs Gözö weg zeg ik hartelijk dank aan L.V.J3,- L.L.'f.B. buren en vrien den, voor de mooie bloemen en fruit- iaandon, die ik tijdens mijn verblijf in net ziekenhuis Dekksrswald, mocht, ontvangen. k'evr. Claessens- liaessen. I J E S gevraagd Voor diverse werkzaamheden naar keuze, in modern atelier, Zonder arvering geen bezwaar, Thuis opgehaald en gebraEht dar go e we r k w e ek CQUKAuo CONFECTIE INDUSTRIE I\.V. Heuvelstraat 11Deurne tsl,G493° 2307. Te kcop: Keelsil,, (hout) och geschikt voor bui ten, inhoud 3000 kg. en legbatterij veor 700 kippen. B.Geurts, Moostdijk 9» Met de carnavalsdagen is de winkel geoue-iid van 9 tot 12.15 uur. Er wordt niet bezorgd, J.Dos- Janssen. I-iele d.elingy Winkelsluitin^ carnaval; xnr.ndng on dinsdag na de middag GESLOTENvoor de middag spon vy.n 9 - "2 uur. Werkplaat en ins tail at .1 e^ejeelteQ h carnaval GESLOTEN. BAC en NACHT service,. Tevens wijzen wij 0 er nog eens op dot i.v.ra. dc li®ge kosten, het voor ons nist mogelijk is om ds smederij ZATER DAGS open te houden. MAGAZIJN ZAraMGS sl3 een voor _de_ aiddrg geopend^ 'indien" U iets dringends hebt, er. het ia noodzakelijk dan zult nooit tevergeefs een beroep op ons doen» Dankend voor Uw arede-v;srking. Beleefd aar bevel end, Gebr.Keysera ivi G&i ITÏI6 alle inlicntingcn asn huis na telefonische afspraak.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 3