L.L.T.B» IJsselcteyn. 1Afgelopen weem bracnter. wij xn rekening voor de vooinaafi- ste producten, franco boerderij en af magazijn, per 100 kg. exclusief 4 31"d, Zeu^enmeel f. 36.30 1 Braadkuilcenkorrel f. 44.90 Zeugenkorrel/b r ok 36.90 Baby- kalverkorrel 37.— Biggenqpfokkorrel (50 kg.) 8 if. Kalverbrqkken SR. 34.90 Baby- 'biggenme el 48.80 Rundveebrokken AB. 34.4o Baby- biggenkorrel 49.80 Mineralenbrok 36.— Biggenstartmeel 41.20 Mineralenkoek 57.80 Biggenctartkorrel 4i.8o Mestbrok voor rundvee 35.— Slaohtvarkensaieel 37.30 DMV. groen 138.— 31schtvarkenskorrel 37.90 Paardebrokken 35.10 Völl. foktoommeel zw. 39.10 Duivsnkorrel (winter) 46.50 oufokvoeder I 42.20 Voll. legmêel 39.70 II 41.— Koekjes AB. 36.60 Batterij enme.ei. 39.20 c. 39.— RundVeebrokken C. 36.90 Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg.bij êên bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags voor de bèzorgöaturn, voor de middag gedaan te zijn anders vervalt 10 ct. korting per 100 kg. 10Q0 kg. 2000 kg. 4000 kg. 6000 kg. 12000 kg. en meer. Bulk: 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 Gezakt: -;05 -.10 -.15 -.20 Al g emene_v e r g ader mgReeda nu delen wij meöe dat op VRIJDAG 5 Maart 1971. een algemene ledenvergadering gehouden zal worden. Nadere mededelingen hieromtrent volgen nog. L.V.M.-bromfietsverzekering. pe verzekeringsbewijzen en plaatjes voor het verzefce- mngsjaar van 1 Maadt 1971 tot 28 Februari 1972, kunnen door onze verze3:erden wor den afgehaald, komende week, van 22 Februari t/m 26 Februari, op het kantoor ban de L.L.T.B. Bestellingen: Bestellingen zullen voortaan alleen aangenomen worden van uur tot 12 uur en van 13.00 u - 17'.3*-' u. Gedurende de rest van de werkdag van 's morgens 6 uur tot 's avonds 21.3o staat de telefoon overgeschakeld op de mengvoederfabriek, deze mensen zijn er echter allen voor te mengao en persen. Vandaar het verzoek om Uw bestellingen zoveel mogelijk binnen bovenstaande uren te doen, uitzonderingsgevallen natuur lijk daargelaten. Belt U hiervoor echter zoveel mogelijk de magazijn en productiechef P. Deters tel 510 en A. Rongen tel 519. Bij voorbaat dank voor Uw welwillende medewerking. CARNAVAL: Openstelling tijdens de carnaval van kantoor en magazijn. Mit de vastelaovend gon wej nie staake. Mar 's mondags en dinsdags nao de middag gon wej ok carnaval viere. Vur de middag kunde bej os vur beêtellinge e.d. tot 12 uur terecht. Wej zurge der ewel êve goed vur dat al ut bestelde voer ep tied en goed bej ow op de plats wurü beeurgd. Daorvur zurgen wej as boerebond. Mar, makt ut nie te bont. C arnavols ar tikelen Speciale collectie koelkasten en diepvriezers, Radio on T.V» toestellen, De zaak voor service en onderhoud. Aanbevelend, Gebr. Keysers.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 2