37." J VersI'Vlees A a nib i e d i n. g en pit weekend.: Soepvlees Rosbief 50^ graan 500 !l Pinsdag: Sosppakket Woensdag: Gebakt Donderdag: Sausysen V er sui t d e bakkeri ,1 Dj.t weekend: 4 Tom Poezen Grote eierkoeken 5.C0 gram 500 gram Beleefd aanbevelend: ï- s'/ i..y£; 258 568 178 228 258 125 1.00 GEKOSTUMEERD VORSTEUBAL in het GEMEENSCHAPSHUIS Zciicj.ag 7 februari. Muziek: Cees ans his Liners Aanvang 6 uur. L.L.T.B. aid, fsselsteyru Apgep0pG.n week brachten wij in rekening voor de voornaamste producten, franco boerderij en af magazijn, per 100 kg. exclusief 4 B Zeugenmeel Zeugenkorrel/brok Biggenopfokkorrel pOkg. Babybiggenmeel Babybiggenkorrei Biggenstaf'tmeel Biggenstartkorrel S1 a.c h t var k en sme e 1 S1achtvarkenskorre1 Voll. Fokt. Zw. Voll. Opfok I Vo.ll. Opfok II B at t e r i j e run e e 1 Rundveebrok C Op bovenstaande prijzen zijn eventueel r.og de volgende kortingen van toepassing pei 100 kg.bij één bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags voor de bezorgdatum, voor do mid dag gedaan te zijn anders vervalt 10 ct. korting per 100 kg. 56.9c Braadkuikenkorrel 44.90 57.50 B abyk a1verk0rr01 37.40 84.— Kalverbrok ER 35-40 47.70 Rundveebrok AB 54.90 48.70 Mineralerïbrok 5640 42.— Mineralenkoek 38.20 42.60 Mestbrok rundvee 35.50 57.80 DMV groen 158.— 58.40 Paardenbrokken 55.60 59.40 Puivenkorrel winter 46.5n 42.50 Voll. Legmeel. 40.00 41.20 Koek. AB 59.50 Koek C. 39.80 57.60 Bulk Gezakt I000 1.50 .2000 1.55 -.05 4000 1.60 -.10 6000 1.65 -.15 !2000 kg. en meer. 1.70 -.20 q uur n.m. KrinKTersaderipp; woeilBda? 10 frtr. ,.s. om zal in zaal Rongèn te cirlo de jaarlijkse kringvergadering voor de leden van de L.L.T.B. worden belegd. De Heer Timmermanns van ö.e Soc. Economische dienst van de L.L.T.B. zal erheen inleidng houden over de nieuwe saneringsregeling voor agrariërs1' Voor discussie zal ruimschoots de gelegenheid worden geboden.. We verwac ten dat veel van onze leden aan deze kringbijeenkomst zullen deelnamen -r 15;

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 5