S.V. IJsselsteyn Uitslagen gespeelde wedstri jden IJsselsteyn l-Griendtsveen 1 7—1 IJsselsteyn 3-IJsselsteyn A 1 2—1 Z ond ag., 7 f e bruari Sparta 4 - IJsselsteyn 3 12 uur - Baartman. IJsselsreyn. 1 ea 2 zijn vrij van competitie. Voor eventuele oefenwed strijden raadplege men het pub 11 cat ie "berd. J e n g d-voetbal. S,Y - ADO. Zondag, 7 febr. a.s., gaan. we met do winnaars van de Quiz op de St. Micaïaasavond naar ds wedstrijd P.S.V, ADO, Vertrek: 12.43 uur vanaf II. v.-Asten, De namen der winnaars zijn: "^r. Koonings - Jar. Class sons - Hans Claes- sens- Jos Janssen- Pr. v. Knippenberg - M. Koonings - K.v.Lipzig- H. Péetèrs- G» Spr'eeav/enberg-JTw. Swinkels- W. v.d. Ven - G. Versteeg.en- K. do Voort on V. "Hubera Zaterdag, 6 februaria Merselo B 2 - IJsselsteyn B 2 A am'trig: 2 uur Hiervoor word or. de volgende spelers uitgsno- Vert re A: 1,15 ff iets) digdGr. Claessens- Th. Geurta- A. v. Kaporen - Chr. vHaperen - H. Hellegers- Jao Hendrix- B. Rubers- H. led erna- Tv. Os oh - T. Swin kels- H. v..d. Ven - Pr. Vergeldt cn L. do WitLe id er2Eraont s Aanvang2 uurOnderlinge wedstrijd var, B en C-spelers, waarvoor de volgende jongens werden 'UitgenodigdP. Arts - V, Arts - A.v.Asten- P, Claessens(T-wcg-)- T. .Claessens- W. v. Dijck- A. Pleurkeno- J, Giesbeiyts- R. Gissberts- Vi, Goox'en- Pr. Hendrix- T. Peeters- K. Bos- 1. v. As tea- 14. Houten- P.. Clao ss ens'( D-wcg- Jan Hendrix- Pr. Janssen,- J. wd. Leeuw- ,1. v, Lipziy. H. Vergeldt- P. Winnen en G. v.Gassel. Leiders i M11 o r r e vo e k s-: en Pr. v.g. 'Pas. Veld 1. De jeugdcompu.title, begint weer op zaterdag, 2~' februaria a.s. met eon aan tal i nhaalwed s trlj d en De competitie der pupillen (D-'jeugd) start op zaterdag', 27 februaria.s. Ds indeling voor de 2e helft der competitie, v.w.b, de IJsselsteynse elftallen, is- als volgt; 1: Horst 1 Leunen 1 Venray 1 -Wanssum 1 Dis 1 en IJsselsteyn i I; Horst 2, Venray 2 Leunen 2 Oostrum 1, Holthees 1 en IJsselstey Hï- Dis-2, Leunen 4. Venray 7 en 8 IJsselsteyn 3 en 4. OPRUIMING OPRUIMING Wij hebben rog een partij behang mot sterk verlaagde prijzen tot 25 Restanten gaan voor de helft van de prijs weg. Meen de kans waar en wacht niet tot het to laat is. Deze sterk verlaagde prijzen geldexi alleen tegen kontante betaling. Schildersbedrijf: A. F'leurkens, tel 225* Gevonden Witte trui, bruinrode broek en een badhanddoek op de Jan Poelsweg. tegen bet, adv. kosten terug te bekomen J. Rocyackers, Jan Poelsweg. Verloren: Sportklcding in plastic tas bij de bushalte. t.b.t,b. bij E. Vergeldt, Heidsepeel 5? tel 586.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 4