IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD BI B P3I 5 - 2 - '7' jaargang 9 no.i4 Parochie v-■ d« H, Odd. 5o zondag, na üa verschijning des .Heren, iondag: 7"50 Ism. v. d. fan. Baghus. 8.45 Ism. v» d. parochie. IC.CO Hoogmis' veer Simön Lammens. 1130 ongorenmi 8.00 Ism. v. d. 8.CO Ism. v. d. 800 V/C;ekdienat thema: Wat zegt ons överl famI /eir.mcnc - overl. fam. Kusters - vIeónard Phi1ipsen de toekomst Pcels Olaecsens. Maandag.:- Dinsdag: Woensdag Donderdag: 8.00 Ism. v. Thomas Kiehels en Elisabet Rongen, Vrijdag: 8»CO Ism. uit dankbaarneid v. d» fam. Pleurkens Je rrne.skene. Zaterdag: 19*30 u Ism. v. Siracn Lerrimens best d»d. buurt, Zaterdagavond en zondag is de collecte voor het cadeau, voor de deken bij zijn 4C jarig priesterfeest, welke cadeau ten góede zal komen aan de Venrayse missionarissen. Misdienaars: zaterdag 19*30 u de Wit Do; zondag'; 7*3.0 8.^5 10.00 ;r de parochianen werden K oonings. u Knippenberg - SpreeuwenLerg, u Kappen - Versteogen, v(kassei - Arts twee kandidaten gesteld voor het lidmaat schop van het kerkbestuur n.l-. M, Kappen en L. Pouwels. In de gecombineerde vergadering van kerkbestuur en parochieraad werd ais voordracht opgemaakt 1 li. Kappen 2 L. Pc uw el s. Door de bischcp is benoemd Dhr. 11. Iiappen. De in Jongerenkoor. repetitie is morgenavond, zaterdag 6 februari, om half aal Bos. Gaarne allen op tijd aanwezig. Iet op de ge acht wijzigde aanvangstijd en repetitielokaal. LAGERE SCHOOI. M.i.v, deze week is- de lagere school telefonisch aangesloten ond-er no. ■398, Voor dringende gelegenheden kunr U mij dus nu ook tijdens de schooluren rechtstreeks "bereiken. Normale mededelingen worden door een leerlinge vart de zesde klas opgenomen en drorberichtVoor dringende gesprekken kunt IJ vragen om een gesprek met hoofd cf leerkrachten persoonlijk, Wel wil ik verzoeken hiervan zo min mogelijk tijdens de lesuren gebruik te maken,,daar dit nogal storend voor de klas is. Vanzelfsprekend ben ik op mijn abbonneenurarr.er 255 voor U ook thuis te.bereiken exx wel tot voor eer. kwartier voor de aanvang der schooltijden en na de schooltijden, een kwartier- na afloop der schooltijden. Fanfare "De Poo i klank" Het bestuur- van de fanfare maakt hiermede bekend, volgens rooster.is do fanfare nu aar de beurt om. hun ronde te doen met het aanbieden van Donateurs--e.n erelid' kaarten. Daarom een verzoek aan alle gezinnen in ons dorp. Wanneer in de komende weken bij U aangeklopt wordt om een kaart te kopen, laat ons niet in de kou staan en stuur de aanbieders niet Biet lege handen weg. .«Mtj

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1