WAT IS LEPRA WAAROM AKSIE ORIGINELE SCHILDERUEN CACKES assiE VEHRfly j Wilt U het atroolcj s act IJw be- 1 codling voor de ooka's, t.'o.v, dc; Lepra- actio, op ZOHDAG Zk Januari l-97.li. vóór 12. uur r-f go ven bij: Gerry lic-yeors, Lovinckplein 3 to I'J Gseisrcyn» LEPRA IS (NOG) ERGER DAN DODELIJK! IN ONTWIKKELINGSLANDEN BETEKENT DIT UIT GESTOTEN WORDEN 3 VERAFSCHUWD WORDEN EN AFGEZONDERD LEVEN, IN DE STEEK GELATEN VOORTBESTAAN, ZONDER BAAN OF BEZITTINGEN! NOG PAS 1 OP DE 5 BEREIKBAAR OP DE 20 MILJOEN PATIËNTEN OPLEIDING EN UITZENDING VAN MEDISCHE TEAMS MEDIKAMENTEN PLASTIC PROTESES (ft. 50, VRIJWILLIG AFGESTAAN DOOR KUNSTENAARS EN LEERLINGEN M. O. HANDENARBEID, WAARBIJ SCHILDERIJEN MET EEN WERKELIJKE WAARDE VAN f!. 50, tot fl. 500, ZULLEN WORDEN VERKOCHT MET OPBOD IN DE FOYER VAN DE SCHOUWBURG TE VENRAY. OP 31 JANUARI VAN 2-4 UUR TENTOONSTELLING. OM 4 UUR VERKOOP. krijgt Jw bestelde carte s dan JN pe WEEK VAN 25 t/m 30 JANUARI ZIJN VERSCHIL- °p Vrij dag 29 of Zaterdag 30 LENDE WERKEN TE BEZICHTIGEN IN DE ETALAGES V Januari 1971 "a.n huis bezorgd. ^/AN DIVERSE FIRMA'S IN VENRAY Dank U. Lepra- comité* DNDER AAN DEZE CIRCULAIRE VINDT U EEN STROOK WAAROP U EEN BESTELLING KUNT DOEN TEN BATE VAN DEZE AKT1E! DE CAKES ZULLEN HUIS AAN HUIS BEZORGD WOR DEN OP VRIJDAG 29 JANUARI. Naam: Straat: te: Roomboter cake (verpakt in cellofaan) f. 2, 5 kleine cakes(verpakt in cellofaan) h f. t, 50 stuks stuks e w arensssaaa ca stai atsaasssc: ssasssa ss—zs csjrsc a sx«c= a KiBrasaasssaesfi fisaaeaB 33 at 3as3c=8s*s5=a»- B=2S3=3sa£33SS32X«3EBa aasat «asaa scst sa ss cs«=a «svs I «333=33 =«35 «33=3 =3=S =3= «««SSSS =JSS=BSl EFSSS

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 6