•••«■vakbr-nö afd.IJaeelsteyn. nr Op dinsdag 26 Januari a.s. houden wij onze jaarvergadering in zaal Bos, aanvang 8 uur nm. Op deze vergadering zal onze nieuwe district-bestuurder, de Heer W. r-.jz. Munster kennis kooien maken met de afd. IJoeelsteyn., en tevens een ge sprek hebten over de loonberekening. Leden, zorg dat U allen aanwezig bent op deze avond, er laat het be stuur niet in de steek. van G A S S 3 L "EnKaBe - SUPER". Dit weekend: KLAPSTUK 600 gram f.2.48 Dinsdag: Woensdag: Donderdag: TARTAAR Ye£Ë_Hi~k de_bakker.i j 4 PP.U IKENFUNTEN Beleefd aanbevelend, SCH OUDBRO ARB0N.ADB 500 HAMBURGERS 3 stuks GEHAKT 500 gram 3-.60 1 .48 2.38 1.38 1.2' Jan van Gassel. I.L.T.B. IJseclsteyn» - 1Af ge j. open week brachten wij m rekening voor de voornaamste producten, franco boerderij en af magazijn per 100 kg. exclusief 4 BW. Seugenmeel f. 37.20 Braadkuikenkorrel Zeugenkorrel/br ok Biggenopfokkorrel (pO kg.) Baby- biggenmeel Baby- biggenmeel Startmeel voor biggen Startkorrel voor biggen Slachtvarkensracel Slaehtvarkenskorrel toll, foktoommeel zw. opfokvooder I II Batterij enneel Rmdveebrckkcn C. 37.20 37. SO 84.— 47.90 48; 90 42.20 42;8o 38.10 38.70 39.7C 42.70 41.4C 39.50 37.80 f. Baby- kalverkorrel Kalverbrokken ER. Rundveebrokkèn AB, Mineralenbr ckken Mineralenkoekj es Mestbrèk voor rundvee DMV. groen Pa a r d e brokke n Duivenkorrel (winter) Rundveebrokken EA. Voll. legraeel Koekjes A_B. G. 45.40 tR 35.50 35; 36.60 38:40 35» 60 138.— 35-7C 46,50 4o:lc 37.20 40. Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg.bij één bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags-voor.de bëzorgdatum, voor de middag gedaan te anders vervalt 10 ct. korting per 100 kg. 1,1 n Bulk: Gezakt: 1000 kg. 1.50 2000 kg. 4000 kg. 0 1.60 1.55 -.05 -.10 6000 kg. 1.65 -.15 12000 kg. en meer. 1.70 -.20 3ond voer Tract or gebruikers van de L.I.T.B, n n -Belangrijke mechanisatie- middagen, 1. Horst: Vrijdag 29 Januari 1971, om 2 uur no. in Eotel Cox, Wilhelm]napieirr 2 2. Roejrmqndg Vrijdag 5 Februari 1971, om 2 Uur nm. in Café-Restaurant Wijers, ÏTamstraat 37 hoek Munsterplein, Roermond. 3» ValkenbnrgDinsdag 9 Februari 1971 om 2 uur nm. inCafé- Kurzaal, St.Pieteistr, Agenda: 1. Opening door de kringvoorzitter. 2.Kort ve-rslag door de secretaris 3.inleiding door Dhr. J.J.W. Coenen, bedrijfsdeckundige bij het Consulentschap voor de Rundveehouderij en Akkerbouw te Roermond, over: EC0N0MISCH GiiEEÏÏlK yAN WERKTUIGEN EN MACHINES. 4. Uitvoerige gedachtenwisseling.'5* Rondvraag en sluiting Op deze vergadering is het nieuwe boekje, Wegenverkeersvoorschriften voor de Land' bouw, tegen kostprijs verkrijgbaar. Nieuwe leden kunnen zich. tijdens de vergadering bij da secretaris aanmelden. Kos ten f,5.per jaar. Mogen wij allen verzoeken op tijd aanwezig te zijn.Alle trek- kergebTuikers zijn van harte welkom. Een speciaal beroep doen wij op onze Jonge Boeren.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 2