L.L.T.B, IJsselsteyn. Algelopen week brachten wzj m rekening voor de voornaamste producten, franco boerderij en af magazijn, per 100 kg, exclusief 4 BTW, Zeug erna eel f» 57.10 Bras dkuikenkor r el f. '15.60 Zeugenkorrel/brok 57.70 Eabv- kalvcrkorrel 38.30 Big enopfokkorrel (50 kg, 84. Kalverbrokken KR. 33.70 Baby- bigrenmeel 47.80 Rundveebrokken AB. 35.10 Baby- biggenkorrél 48.80 Mineralenbrokken 36.60 Startmeel voor biggen 42.-40 Mineralenkoekjes 38.40 Stcrtkorrel voor biggen 43.-- Mestbrok voor rundvee 35.6c olachLvarkensmeel 58.10 DMV. groen 138.- Slachtvarkenskorrel 38.70 Paardebrokken 35.70 Veil. foktoommeel zw. 39.60 Duivenkorrel (winter) 46.60 opfokvoeder IE 42.60 RundVeebrokken KA, '11 4140 Voll. legmeel 40.— Batterijenrceel 39.-30 Koekjes AB. 37.20 Jriunöveebrokken C. 37.80 40.— Op bovenstaande prijzen, zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg,, bij één bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags voor de beZorgdatum, voor de middag gedaan te zijn anders vervalt 10 cent korting per 100 kg, 1000 kg. 2000 kg. 4000 kg, 6000 kg. 12000 kg. en meer. Bulk: 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 Gezakt: -.05 -.10 -.15 -.20 Ponyclub "De Welshruiters"n vZaterdag a.s. zullen we na de midaag oefenen met de ruiters zonder startk a c. r t op het oef enterr-ein van de grote ruiters. De ruiters en amazones met star tkaart verwachten we zondagmorgen om half elf achter het Gemeenschapshuis. Oud papier. Zaterdag zal het oud papier worden opgehaald in hef dorp. Hartelijk dank aan L.V.3. voor het ontvangen kerstpakket, voor mijn dochter Tilly. Wed. li, Jeurissen - Janssen. ~i CJ

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 3