IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 9 no. 15 Januari 1971. ?e 2 ends Parochie H.Ode. laargang 1. na de Versseb i jning des Heren. Zondag 730_ uur leesmis voor de Parochie, 8.45 uur leesmis voor Jcha- ües Keysers en Catharina Janssen, 10 uur hoogmis, jaargetijde voor Leonard Mae sa en pa Anna Koeren, 11.30 uur leesmis. Maandag.: 8 uur gesticht jaargetijde voor Gerard Vullirgs Dinsdag: 8 uur weskdienst voor Johanna Gwinkclo- van Doorn. oensdag: 8 uur maanddie:ast voor Anna Janssen- Heiligers. Donderdag:8 uur maanddiensi voor Maria Deters- Theuniesen. Vrijdag: 8 uur maanddienst. voor Jacob Plinsonberg Zaterdag: "9.30 uur maanddienst voor Gerard Vullings. Misdienaars: - - /.-ondagi .po uur van Gasser - Arts. 8.4p uur Fleurkens- - Spreeuwenberg, fÖ uur de Wit - Claessono. 11.30 uur Knippenberg - Grienen. Weekdiensts van Gasse] - Arts. J c*r ff po ti"'v c -S-1---Denk aan de repetitie morgen, Zaterdag 16 Januari, om 2. uur n.m. in het Gemsenschapshuishot op de gewijzigde tijd. Damosgymnastiekclub-r, T -De- les van Maandag 18 Januari, gaat in verband mot de vergadering van de l.V.B, niet door. Carnavalsvereniging-n na_ Xta^gxien die op oen o± anclore manier aan de Bonte Avond op 30. Januari wil mee werken., gelieve zich voor 22 Januari op te geven bij .Koonings tol.no.3C9. ij, die een stukje hebben voor in de Carnavalskrant gelieve dit in ie le veren bij A.ïleien, ook voor. .22 Januari. Wij verwachten iedereen a.sv Zondag 1? Januari in zaal Roelanzia. Prins Carnaval 1971 Kal dan'aan TT worden voorgesteld. Verder tot vanavond (vrijdag 15 Januari '971)" op hot Carnavalsbal van do L.V.B. Laarorc school Op dinsdag 19 .januari, a.s. is er voor de inidöag (van 9 tot 12.15 uur go en school.. Cp deze morgen is or voor alle leerkrachten oen bijeenkomst, waarop onderwerpen uit de katochess godsdienstondorwijsaan do orde komenDoze bijeenkomsten zijn eenmaal per trimester. De schooltijd s'middags is normaal, van 1.15 uur tot 3.45 uur. De bussen komen op de nor male ti-j<? van to voren, zoals ook s'morgens. nP'-Caop maandagavond 18 Januari zullen de nog overgebleven spaargelden van de spaarkas bij H. van Asten worden verteerd. Allen die in het jaar 1970 nog gespaard hébben werden dun om 8 uur- verwacht. 31 V B Cp maandag. 18 Januari 1971 komt- Dr. v.d_. Me uien vrouwenarts te Ven- ray, oer spreekbeurt houden in zaal Bos, aanvang 8 uur n.m. Dr kunnen zich nog enkele, dames opgeven voer de naaicursus, tel. 586.. loze naaicursus begint op Maandag 18 Januari 1971 in het Gemeenschapshuis cm 2 uur n.m.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1