D A N S E N D A N. S E N CiTJOOT GIKUSTlJKfc'SHD 3AL Voor de i».V,B„ lader, met echtgenoot 5. Op ij J onuari n.-s, g'ecostumeerd bnl in hot Gome one chopsimis Aanvang 8 uur -mra. ^zlolc; "The" onely Eirde" <j?zo avond wordt mode verx.orgd deör onze carna.v-alsvcrcniging. Bus domes la. at I Jw amnion onus ziijï hoe gezellig- oaza Vrouwsnbeweging hr.ar avonden zijn. nee.r. i n«8 ii-Ge, ei'! ir.nt- do raced niet zakkoovoorc-t hij ir. het Oeneonschapshuis ach- tc-r con goed glaa b.ior zit. En clonk or ecus aan, con avondje uit is good voor U, on zo'.ror in doze tijd, j Iw bestuur bezorgde U der avond diet IT vrosg, 'dus stel ens niet teleur, on a erg voor oen. opt.east als op onac feestavond, c'.an hebt eon prettige ;'Vcnd, en wij alien iunnon dan weer terugzien ep een goal ::-gdo ovórd, Kan-toli-jlt -wol-k-eai -a-an- oll-e-n,nan-ens-do- Carnavals vereniging, en a ede na.Kc-ns 'üv bestuurj HEBT li GElri FEESTPAK Ü.AM TOCH ESN FEESTNEUS. Tot lp Januar.i 1971, om 8 uur n.m. PDCCSJT HUS. J-ï L I S j 3 gevraagd, v'oor diverse workzaumlo-den naar kouzo, in ten modern atelier, lonclor ervarinv geen besv.'nar, Thuis opgclra ld s-'i gebracht. 3 gr.-igay .-/rtrkwcick. 3-aa..rne inlichtingen aan huis, na telefonische afspmek» Cüül/hli - CONFECTIE- INDUSTRIE N.V. heuvelstraat 11, Dourn-o tel. 0d93C - 307. VjiE T'OKD'l 1RÏNS CARNAVAL 1-971. Hadhn bij K«years in do winKelen C'p hond,".ui' I.? Januari 1971atn lïlTT^ikT's. De opbrengst is voor do KIHOK.PTRAC- J! Ai'IE. 1 x radon f-.23 13 f.2.30 PAUSEN, DANSEN. in hot GoiSoeiiHchcpshuis ep: Zondag IC Januari 1971, aanvang' 6"uur. Muziek"Tho BI,?ck Beys." Bij deze- delen- wij- «1cdc dat mot -ingang van heden, 0Zaterdags de winkels om GES1-CTEN zuilen zijn. Voor ïïw raedewerkiög dankend, x-e; ges nmoli jkv winkeli ers olsteyn. In dc vecr-verkcop, diverse vccrcicii; aanbiedingen, bij: FreSvén Pierend onck, tel.nc.388, V e r 1 o r en0 of. a n at ek er o rk Pi pi riri a. a t T.t.b. bij G-.iCeyöcrs, Lcvinckplcin. vil OÖ

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 4