Jeugdactivi.tsiten., TafGlvootbaI> Maandag 11 Januari 1971, 8 uur n.m. in het Ge** liieonschnpshuis, Afmelden vóór 7 uur rim, bij J, Janssen, tel.584, Toapvjodstrilden. Dinsdag 12 Januari 1971, 8 uur n.m. in het Gemeenschapshuisde derde rondo. De woekv/innaars waren: 1. JM, vc.n Ham 2. H. vah Asten 3. Fr. v.d. Pas 4. j. Janssen 5. J. Hos. 6. W.Claessens Ka de tweede ronde is de totïüe stand: 1, Ff, v.d. Pas 39 püt, 2. Jt, Janbsen 33 ft. 3; W; Glaessens 29^" 4. W«Vergeldt 25 5. J. Vergeldt 244 £a9ii^r^^9!7^urg-r-derxn,g« Op dinsdagavond 12Januari 1971, houden we een openba re Jeugdvergadering in zaal"Bos, aanvang 21.uur. Iedereen is van harte welkom» itterii. uitslag 40 pijlen, 30 December 1970. 1. M.Cniaps 351 pnt. 2 J. Janssen 335 pnt, 3 Fr.Janssen 329 pnt, 4- M.Bua'320 pnt. 5 J.Koonings 314- pnt. 6 J.Claessens 310 pnt. A.Fleufkens 309 pnt. 8 M.Verstegen 309 pnt, 9 M. van Hoof 299 pnt. 10 G.Janssen 292 pnt. 11 M.Verhoeveii 279 pnt, 12 A.Lcrnmenë 264 pnt. 13 B.Gat&ps 264 pnt. 14 P.Sprueuweribêrg 243 pnt. 15 Th. Jans- f-c-n 215 pnt. 16 P.Eus 2i3 pnt. 17 D.Verstegen- L, 196 pnt. l8 C.Janssen 182 pnt. 19 A.Franssen 172 pnt. 20 Jos.Jaspers 132 pnt. 21 Jo, Bus 12? pnt» L.L.'T.F». IJsssl.stejn. Afa.ei producten, franco boerderij Zcugonmoel f e ug onkor r el/br ok Biggenopfokkorrel (50 kg.) B aby- bi gg e nm e el Baby- biggenkorrel St.art mee 3- voor biggen Startlcorrcl voor biggen S1ach tvar ke nameel SI a c li tv ark e n sk o r r el Vol!., fcktoommeel zw, opfokvóeder I II B-; ttorijeiimeel Rundvcebrokkon C. opennweek bra en af magazi chten wij in rékening voor jn, per 100 kg., exclusief de voornaamste 4 BTW, 36.80 Braadkuikenkorrel 'f. 45; 50 37.40 Baby- kalverkorrel 38;10 83» -- Xalvcrbrokkon ER. 35;50 4?i50 Ruhdvöèbrokkëh AB. 34; 80 48; 50 Mi ncr al ehbr okk en 36.40 42; 20 Mineral enkock j-es 38; 2-0 42; 80 Mestbrok voor rundvee .35; 40 57; 80 DMV, groe-n 133;— 38; 40 Paardebrokken 35;50 39; 40 Duivenkorrel (winter) 46.60 42.60 Rundveebrokken EA. 41; 30 Voll. legme-el 39.90 39.40 Koekjes AÈ. 36;80 37.60 39.80 Op bovenstaande prijzen.zijn eventueel nog de volgende kortingen v pèr 100 kg.bij één bestelling en bezorging op éón dag. Alle bestellingen "dienen daags voör de bezorgd aturn, voor de middag anders vdrvolt 10 cent per 100 kg» an toepassing gedaan te zijn,, Bulk: G ez nkt 1000 kg. 1.50 .2000 kg. 4000 kf 1*55 -.05 1.60 -.10 6000 kg. 1.65 -.15 12000 kg. en meer, 1.70. -.20 Deze instelling hoeft een andere naam gekregen, n.l. Stichting- Accountante— en BeiastingadviesbureSu'Limburg (A.B.L.), Onder doze benaming zult II in bet vervolg de mededelingen e.d. vinden wat vroeger het Boekhoudbureau was, Be eerstvolgende zitting ia en Maandag 11 Janua-ru 1971, zoals gewoonlijk óp het kantoor van de L.L.T.B,., Hartelijk denk aan de L.V'. B. voor het mooie kerstpakket. Tr. Rongen - Pouwels. DAKSEN DAKSEN. Zondag 10 Januari 19?lj Jeugdhui in zaal Roelanzia, met Aftreden van de Jeugdprins. aanvang 5 uur nm, V

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 2