8 Januari 1971. Parochie E.Od'a. jaargang 9 no. i° le Zondag na de Verschijning des Heren. Zondag; 7.30 uur leesmis voor de Parochie, 8.45 uur leesmis voor Lambert Gooren en echtgenote, 10 uur Hoogmis, gesticht jaargetijde voor Albert Fleurkens en Elisabeth Claessens, 11.30 uur Jongerenmis, jaargetijde voor Frans van Soest -en Anna van Bracht, thema: van welvaart' naaf welzijn. Ma.an.dag: 8 uur weekdienst voor Johanna Swinkels- 'van Doorn, Dinsdag: 8 uur maariddienst voor Petronella Cox - de Lauw. j&nsdag; 8 uur' leesmis' voor de familie Sommers - Featers. Donderdag:o uur gesticht jaargetijde voor Piet. Mulders en Mania This,sen. Vrijdag: 8 uur maanddienst voor Gerard Fleurkens, 14.30 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Sijbers - Lerameru Zaterdag: 19*30 uur jaargetijde voor Jac. Janssen. Hi s cli 6H3.si?s '-*h~Zaterdag? 19. 30 uur Knippenberg - Crienen. Zondag:: 7,30 uur 'Kappen - Verstegen, 8«4-5 uur van Gassel - Arts, 10 uur Flenrkenë - Spreeuwenberg. Morgen zaterdag 9 Januari is de repetitie van 6.15 töt 7*30 uur-nta, in het Gemeenschapshuis. Komt allen en 'let op de gewijzigde tijd -van de repetitie. 9..u.a DjscO" avondWij mogen wel zeggen dat de disco- avond die wij op Janu ari j.l. gehouden hebïten goed geslaagd is. Als d-e belangstelling groot blijft kunnen we van tijd tot tijd deze avonden organi seren. De volgende kunt binnen enkele weken verwachten. Kindc-rcrèche.. De crèche werd bezocht door 15 kinderen. Ondanks de voor IJsselsteyn misschien matige belangstelling, mogen wc toch w£l zeggen dst deze morgen zeker voor kinderen geslaagd is. Ze hebben zich goed vermaakt, voor de meesten was de mr> i^en veel te vlug om. De leidsters hebben ze bezig gehouden mët speelgoed, spel, ver haal, poppenkast. Vooral de poppenkast viel goed in de smaak. Van hieruit nog een woord van dank aan de leidsters., die deze morgen voor de kinderen hebben gezorgd. 5.0- jarig; bestaan IJsselsteyn. :Als afgevaardigde van de Jeugdraad, neemt Fr. v.d. Paszitting in de feestcommissie. Vnrgederingan. Onze vergaderingen zijn zonder tegenbericht in IJNB.openbaar. De laatste vergadering werd reeds door enkele belangstellenden bezocht. Iedereen is van harte welkom* Vergadering' op Maandag 11 Januari 197.1,. om o uur ma. in zaal Koelanzia, ook niet leden zijn op deze bijeenkomst welkom. Er staan verschillende punten"op de agenda, ö.a. Gafnavolswagcn, balavonden, optocht ih IJsselsteyn en Vcnray, Jeugdcarnaval, enz* Ponyclub "De Welshruiters". T .A -J-Jongens en mensjes, we. kunnen belaas nog me» rxjaen vanwege het weer. Toch kunnen we nu nog nuttig werk doen, onze hoefstallen en za dels eens netjes in de was zetten en poetsen. Dat gaan we Zaterdagmorgen 9 Januari om 10 uur doen in de zaal van ca.fl Dos. Jullie worden daar verwacht met je tuig en een paar peetslappen. Oïize instructeurs zullen jullie dan Ieren hoe. je zadel en hoofdstel moet onderhouden. -t De naaicursus begint op lS'Januari 1971, te 2 uur nra. in het Gemeenschapshuis Ook niet leden van do L.V.B. of M.B.L. kunnen zich nog opgeven, tel»586. T y R

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1971 | | pagina 1