USSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 24 December 1970*. jaargang 9 no. 8 Parochie H.Oda. Zondag na Kerstmis. Vrijdag: Hoogfeest van Kerstmis, 24 uur plechtige Hoogmis voorde Parochie, 8.45 uur leesmis voor Maria van Soest- Swinkels en overleden fa milie Smedts- Dings, 10 uur Hoogmis voor G-errit van Dijck, 11.30 uur Jongerenmis Zaterdag: Tweede kerstdag, feest van devotie, 8.45 uur leesmis voor Harrie Stiphout, 10 uur Hoogmis, 19-30 uur weekdienst voor G-erard Vul- lings. Zondag: 7.30 uur leesmis voor de Parochie, 8.45 uur leesmis voor Simon Lemmens besteld door de Boerenleenbank, 1C uur Hoogmis gesticht jaargetijde voor Wilhelmina Claessens- Michels, 11.30 uur lees mis voor intentie van de familie Gommers - Peeters. Maandag: 8 uur leesmis voor Gertruda Swinkels. Dinsdag: 8 uur weekdienst voor Jrhanna Swinkels - van Doorn. Woensdag: 8 uur leesmis voor Simon Lemmens besteld door de bejaardenver.. Donderdag1933 uur leesmis om God te danken voor alle weldaden en gèhaden in het afgelopen jaar ontvangen. Vrijdag: Nieuwjaar, 8.30 uur maanddienst voor Simon Lemmens, 10 uur Hcog- mis. Zaterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Lucia Koppens - v.d. Broek. Misdienaars - l Zaterdag: 19.30 uur Pleurkens - Claessens. Zondag: 7.30 uur de Wit - Koonings, 8.45 uur Knippenberg - Crienen, 10 uur van Gassel-Ver- stegen, 11.30 uur Arts - Kappen. - Beknopte notulen vergadering 20 December 1.970: x-qfelv&etbal: redelijk goed verloop. Toepen: kan beter. Discobal: Wij Rebben voor 2 Januari 1971 een discotheek gepland.. Reserveer deze avond. Dag- agenda: De jeugdraad voelt er veel voor om in TJsselsteyn een contact persoon aan te stellen, die de activiteiten in IJsselsteyn registreert. Hierbij kan men dan informatie krijgen over georganiseerde activiteiten in verband met het vaststellen van middag of av^nd. Hierovervolgt nader bericht ■Oude- jaarscreche: Wij, jeugd van IJsselsteyn willen de taak van de huis moeders met oudejaar een beetje verlichten. Dit doen wij door een gratis kinder- -creche te houden, en wel van 9 tot 11.30 uur op 31 December 1970. Hiervoor komen kinderen van 3 t/m 6 jaar in aanmerking. Wij mogen hiervoor de gymnastiekzaal gebruiken. Deze creche is bedoeld als een experiment voor ons nieuwe Jeugdhuis, wat wij spoedig hopen te krijgen. Eventuele verdere inlichtingen wat betreft de creche op 31 December kunt U krijgen bij D.Peeters, tel.no.352. Klouterschool^ yoor de kleuters is de Kerstvacantie t/m 6 Januari 1971. Op donderdag 7 Januari is er weer school. De kans bestaat dat de kerstvacantie verlangd zal worden in verband met het in gebruik nemen van de nieuwe kleu terschool. Dit zal op 3 Januari a.s. in de kerk afgeroepen worden. *«MS

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1