Vervolg JeugdraadEr blijkt dus ditmaal wederom een overgrote- -groen te zijn dié houdt Van veel woorden, maar niet van daden. Bij dez-e groep behoren natuurlijk niet degenen, die zich tijdig om aannemelijke reden afmeldden. Alsnog dus aan allen die zich aanmeldden de oproep, iaat Maan dag 21 December in zaal van Asten eens zien wat je kunt. Dit is de -laat ste kans. Aanmelding vanaf 7.30 uur nm* Afmelden via; J.Koonings tel.?17 DPeeters tel. 352, J.M. van Ham tel.291. Boerenle°rbank --Wijzigingen in openstelling. De komende twee weken wer den de openstellingsuren in veioand met de faasrdegen enigzins gewijzigd en wel als volgt; aDe openstelling op vrijdagavond 25 December en 1 Januari komennte vervallen. In. plaats hiervan zullen we een avendzitting houden op WOENSDAG 23 December en op WOENSDAG- 30 December, telkens op de nor male tijd, dus van 7 tot 8 uur nm. b. Op donderdag 24 December zal het kantoor vanaf 4 uur nm. GESLOTEN zijn. c. Op Donderdag 31 December Zullenve om 12 uur vm. sluiten, zodat U dan na de middag niet meer voor bankzaken terecht kunt. Bankgiros -1- De laatste dagen van het jaar zullen door de feestdagen en ook door de grote toeloop van bankgiro- opdrachten tegen het einde Van het jaar mogelijk vertragingen in de afwerking kunnen ontstaan. Doe Uw bankzaken daarom zoveel mogelijk nog VOOR kerstmis. Bankgiro's die na Kerstmis nog moeten worden uitgevoerd zullen wel wor den verwerkt in het oude jaar, maar kunnen U niet garanderen dat deze 'ook nog in het ^ude jaar op de plaats van bestemming aankomen. Mogen wij IJ medewerking vragen voor het hiervoor geschrevene en wij dan ken U reeds bij voorbaat hiervoor. Voorts wensen wij M allen een ZALIG- KERSTFEEST. Anjer- loterij. Uitslag van de tr? skking, gehouden op Vrijdag 27 Novemb Lotno Brij sno lotno Prijsnol Lotno 0 Prij sno 933 59 44060 2 77383 31 3306 24 45182 22 77787 58 5072 54 45519 32 31041 57 8659 42 45914 45 85462 49 K929 55 46821 51 85518 44 J 3242 12 48581 6 86108 41 1 5320 29 48732 4 86405 8 1 6953 18 49712 9 86881 40 17580 53 5IO4I 48 88213 17 18902 26 55773 25 891 59 19 23255 10 56991 33 90126 11 24701 43 58240 1 101151 38 29614 15 59464 52 102544 37 32063 13 66639 16 104738 34 34766 30 69696 39 106100 35 37767 3 70614 5 106212 56 38529 28 70788 20 107455 50 391 19 46 73416 36 109558 61 42832 21 74965 27 110242 14 43809 60 75624 47 113983 23 114228 7 De prijswinnende loten kunnen, of per aangetekende brief onder rpgaaf van naam en adres, gezonden worden aan de Penningmeester van het Anjer fonds Limburg, p/a de Algemene Bank Nederland N.V., Bredestraat 10, Maas tricht, waarna de overmaking van het bedrag zal worden zorggedragen, of persoonlijkg 'aan de loketten van bovengenoemde bank tegen contante be taling worden aangeboden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 4