SDffiöaa m ÜSSELSTE1JNS NIEUWSBLAD 18 December 1970. jaargang 9 no. 7 Parochie H.Oda. 4e Zondag van de Advent. 7.30 uur leesmis voor de familie van Vegchel- Verheyen, 845 uur leesmis voor Gerard Vullings besteld door de Boerenleen bank, 10 uur Hoogmis voor de Parochie. Collecte voor de Advents- actie, 11,30 uur weekdienst voor Simon Lemmene 19 uur boeteviering waarna maanddienst voor Peter van Gellecum. 19 uur boeteviering waarna leesmis voor Simon Lemmens besteld d door de Fanfare. Woensdag: 19 uur boeteviering waarna leesmis voor Antoon van Asten. iderdag:8 uur leesmis voor de overleden familie Litjens- Fleurkens. 4bijlag: Hoogfeest van Kerstmis, 24 uur plechtige Hoogmis voor de Paro chie, 8o45 uur leesmis voor Maria van Soest- Swinkels en over leden familie Smedts- Dings, 10 uur Hoogmis voor Gerrit van Dijck 11.30 uur jongerenmis. Zaterdag: Tweede Kerstdag, feest van devotie, 8.45 uur leesmis voor Harrie Stiphout, 10 uur Hoogmis, 19.30 uur weekdienst voor Gerard Vul lings. Zondag zijn de diensten zoals gewoon op zondag. Op Kerstdag zal evenals vorig jaar om 3 uur weer een kerstconcert gegeven worden door het kerkkoor, dameskoor, jongerenkoor en kinderkoor en de fanfare MisdienaarsZaterdagArts - Kappen. Zondag: 7.30 uur Fleurkens - Claes- sens, 8.45 uur de 'Wit - Koonings, 10 uur Knippenberg - Crienen, 11.30 uur van Gassel- Verstegen. WeekdienstFleurkens- Claessens. Eerste Kerstdag: 24 uur de Wit- Koonings en Fleurkens- Claessens, 8.45 uur Knippenberg- Crienen. 10 uur van Gassel- Verstegen en Arts- Kappen. Tweede Kerstdag: 8.45 uur Fleurkens- Claessens, 10 uur de Wit- Koonings, T9T3O uur'Knippenberg- Crienen. r s t c once r t ----- Vorig jaar hebben we een kerstconcert gehouden cp 1e Kerstdag s'middags om 3 uur in de kerk, dat blijkens ontvangen reacties toen goed is geslaagd. Ook dit jaar zullen de koren en de fanfare een dergelijk kerst concert verzorgen, en eveneend op 1e Kerstadg om 3 uur nm. De uitvoerenden hopen dag velen op dit kerstconcert aanwezig zullen zijn om naar hun prestaties te komen luisteren. De voorbereiding heeft veel tijd en moeite gevraagd en daarom hoopt men op veel bezoek, zodat hun moei te hiet tevergeefs is geweest. BEZOEKT HET KERSTCONCERT op 1e Kerstdag cm 3 uur n.m. in de kerk. Mededeling voor alle koren en de fanfare. Morgen, zaterdag 19 December om 7 uur gezamelijke repetitie van alle koren in het Gemeenschapshuis. Aansluitend om 8 uur volgt dan een repetitie van de fanfare. Gaarne allen op tijd aanwezig. H.KoV. afd. IJsselsteyn. Tr - In de loop van Kerstmis zal het N.K.V. weer de jaarlijkse collecte houden voor het Dr.PoelscomitéDaar wij wat krap in de collectanten zitten, hebben wij beslhten al reeds- op 19 December te beginnen. Wij bevelen deze collecte bijzonder aan, daar door Uw steun nog vele mensen die door omstandigheden deze welvaart niet bij kunnen houden, geholpen worden. Zondag: Maandag Dinsdag:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1