Mw8o IJs.s.e,1.s,t.eJiU Afgelopen week brachten wij in rekening voor de producten, franco boerderij en af magazijn per 100 kg., exclusief k /o voornaamste BTW. Zeugenmeel Zeugenkorrel/brok Biggenopfokkorrel (50 kg.) Baby- biggenmeel Baby- biggenkorrel Startmeel voor biggen Startkorrel voor biggen S1 a c li t v ark e n sme el Slschtvarkenc el 7oil. f ol^toommeel zw, u9 opfokVOeder I Batterij enme el Rundvccbrokken C f. 56.50 57.10 8~.~ if6.60 V7.60 kiAo k2.~ 37.40 38.— 38.70 42.10 '1-0.70 38.70 37.20 Braadkuikenkorrel Baby- kalverkorrel Kalverbrokken ER. Rundveebrokken AB. Mineralenbrokken Mineralenkoek Mestbrok voor rundvee DMV. groen Paardebrokken Duivenkorrel (winter) Rundveebrokken EA. Voil. legmèel Koekjes AB, f. 57; 60 55;^o 5^;50 56.^0 58.20 55.20 159.— 5Z:.90 ^5.70 51.50 59.50 56.60 59.^0 Cp bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de^volgende kortingen van toepassing per 100 kg.bij één bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags voor de be2o rgdatum, voor de middag gedaan te zijn anders vervalt 10 cent korting per 100 kg. 2000 kg. kOOO kg. 6000 kg. 12000 kg. en neer., 1.60 1.65 1-70 Bulk: Gezakt 1000 kg. 1.50 1.55 -.05 -.10 -.15 -.20 Jaar^^aderinSs. Aan onze leden. De jaarvergadering zal dit jaar gehouden worden op Vrijdag 18 December a.s.~ om 8 uur s'avonds, in het Gemeenschapshuis. V/ij verzoeken al onze leden zich voor deze datum vrij te maken. Links en rechts in den lande, zijn de laatste tijd weer ernstige uitbraken geconstateerd van P.V.P., en wel in zeer ernstige mate. V/as het zo dat deze ziekte, de laatste jaren meestal 'n verloop had zonder dat het veel doden eiste blijkt dit op diverse plaatsen niet het geval te zijn. Meestal betreft het hier koppels welke niet, of niet juist geent zijn. Mogen wij U daarom het dringend advies geven Uw pluimvee op tijd en. op c.e 3™. maniet te enten. Dode dieren krijgt wel vergoed, maar hoe de»kt over ee wt verbod van pluimvee (vlees) voor Uw collega's welke dan nog wel pluxmvee hebben. Is Uw koelsysteem van Uw auto al voldoende beveiligd tegen vorst Zo niet, doe het dan meteen, en haal Uw ABTI-VRI^S bij de Bedri j fsgoederenwinkel van de L.L.T.B. CO li O C

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 4