PONYCLUB de Welshruiters" InIia.len_StoNicolsi.as Zondagmiddag 29 november zullen onze ruiters en amazones, die in het bezit zijn van een startkaart, mede "liet escorte vormen bij het inhalen van de "goed heilig man" in ons dorp» We zullen daarom zaterdagmorgen om 10,30 uur met deze ruiters oefenen op het terrein achter het gemeenschapshuis. De ruiters en amazones zonder startkaart worden eveneens op die tijd op- dezelfde plaats verwacht, Sint Nico1aasavond Vrijdag k december zal ven half 7 tot 9 uur een Sint Nicola*»savond worden gehouden voor al onze leden in zaal Bos. De Sint komt hoogstpersoonlijk niet een van z'n knechten. Eet beloofd gezellig te worden, dus zorg dat 1o erbij bent. Oud papier. Deze week wordt oud papier opgehaald op de Timraermannsweg, Moostdijk en P a ar cl ok op v; e g Snertavond. De snertavond op zaterdag 21 november is zeer geslaagd verlopen. Jet was er gezellig en ook de verloting- was een sukses. Het bestuur w:LI alle ouders van onze ruiters herteliik danken voor hun opkomst en hun positieve bij drage aan deze avond. Blijf jong blijf fit, geef nu voor de Sint iets voer de fiets of een fiets. Gr a t i s V er 1 i ch t in g s a c t i e Controle verlichting, alleen nieuwe onderdelen betalen, b.v. 1 kop lamp en dynamo gemonteerd f895 Nu voor de Sint een extra kollektie kinderfietsen. Beleefd aanbevelend, Cebr. Keysers.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 5