Korfbalclub Op 12 december wordt voer alle leden van de korfbalclub een kerst avond gehouden in het Gemeenschapshuis. Aanvang voor alle leden om 18 uur. Deze avond eindigt voor de aspiranten en de junioren c om 20.30 uur en voor de junioren A en B om 22.00 uur .De ouders van de aspiranten en junioren worden vriendelijk ver zocht hun kinderen dan te komen afhalen. I)e meisjes zullen voor elkaar rakjes maken 2,00 en 2 ter waarde van junioren AB 9 C ter waarde van senioren 1 en 2 Deze pakjes moeten tussen 7 en Mej. G-. Keysers? en wei de aspiranten 1 10 2,50 5,00 december ingeleverd worden bij De uitslag van de wedstrijd van de afgelopen zaterdag is De Treffers B - De Peelkhrf 0 0-2 AcS zondag begint het drie-delig micro korfbal toernooi te Deurne Welke gehouden wordt op zond 29 nov, 13 dec. en 31 Jan. 1971. Waaraan ook wij zullen deelnemen met ons 1c ètaaltal en wel in de Ie klassen. De te spelen wedstrijden voor a.s. zondag zijn. Erica 1 - De De Peelkorf - De peelkorf Likos aanvang aanvang vertrek 15.30 16.30 14.45 uur uur uur W. Arts L G T M J Stevens G "vAsten M. Keysers Tr v Asten D. Jenniskens L. Swinkels Arts Bovee Stiphout Claessens Hendriks Vergeldt Meisjes, zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent L.L.T.D. Ysselsteyn. n Afgelopen week brachten wi j xn rekening voor de voor naamste produkten, franco boerderij en af magazijn per 100 kg. exclusief lf/o BTW Zeugenmeel 36,40 B r a a dk k e nk 0 r r el 44, 80 7j e u g e nk o r r e 1 b r ok 57,- B 3 b y -k 31 v e r k 0 r r e 1 37, 30 Biggen op f okk or rel (50 kg) 81,— Kal ver brokt: en ER 35, 20 B a.b y b i g g e 11111 eel 4620 Rundveebrokken AB 34, 20 BabyQbi g g euk orrel 47,20 Mi n er a.l en b r okk e n 36, 20 Btartmecl voor biggen 4l20 Mi n e r al e nk 0 ek 38, Star tl:, oir. el voor biggen 4l ,80 Mestbrok voor rundvee 35, S1 a clit v ark e n sa eel 32,3Q DMV groen 139, SIac h t v ark enskorrel 07'9 0 P a ar d e&r okke n 80 V ol 1f ok 10 omm eel z w 38,70 Duivenkorrel (winter) 70 opfokveeder I 42,— Rundve.ebrolr.ken EA 31, 12 40,70 Voll.legmeel Batterijmeel 38,70 K 0 ek j e s AB 36, 4o Rund v e ebr okk en C 37,10 c 39, 20 Op bovenstaande prijzen zijn eventueel no$ de volgende kortingen van toepassing per 100 kg.5 bij één bestelling en bezorging op één dag. Alle bestellingen dienen daags voor de bezorgda.tum, voor de middag gedaan te zijn anders vervalt 10 cent korting per 100 kg. 1000 kg. 2000 kg. 40C>0 kgn 6000 kg. 12£00 kg._ en geer. Bulk1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 Gezakt: -,05 -,10 -,15 -,20 T -1: -X 1 3 liq 'X 5 X C; x 5 ~7. r- J

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 4