KORFBALCLUB Be uitslagen van het afgelopen weekend zijn Peelkorf A Fiducia A Blauw-Wit C De Korf Asp Peelkorf 1 1 De Merels Peelkorf B Peelkorf C Peelkorf Asp Bedoko 1 2 1-0 0-0 1-1 4-0 8-0 De te spelen wedstrijd voor a.s Peelkorf C De Treffers B Opstellingen s F, Willems Heidens Th. Stevens m Wo Claessens Tr. Ousters A. Martens M*. Claessens zaterdag 1st aanvang 0 uur vertrek 2.15 uu: T. Leramen M. Spreeuwenherg H, Swinkels Tr. v Vegchel Tr. oP-hilxpsen Leidster L. v Asten Bouwvakbond af d. IJsselsteyn. - Op dinsdag 24 november is er gelegenheid voor ue inlevering van vacantiezogels voor de a.s. wintervacantie van 7 tot 9 uu nm In totaal kunnen pp zegels verzilverd worden. Pui ter club. TT Op zaterdag 21 November houdt de ruiterclub samen met dc ponyclub hun jaarlijkse snert.vi tv Ze zullen naar de Schadijkse bossen gaan bij Me tor ik. Alle ruiters worden om.10 uur op het oefenterrein verwacht. Ook niet-leöen van de ruiterclub, en die een paard hebben mogen meegaan, s'Avonds wordt in zaal Bos gezcmelijk erwtensoep gegeten, warsenile leden met echtgenote of verloofde on de ouders van alle ruiters verwacht worden. Ook alle meisjes die met. de f r.n< fair loten verkocht hebben zijn van harte welkom. Wij wensen alle ruiters een plezierige d a.g Op d'e kringwedstrijd in Lottum behaalde het 4— tal dc 3e prijs. Bij dressuur samengestelde wedstrijd werd J.Leiamens met Hannie 3e, en -H.de Wit met Fabicla 4eBij de dressuur klasse I behaalde A. Po eters met Fury .de 2e prils, en P. va: Ass niet Radja de 4e prijs. Ponyclub i!De Welshruitcrs". -,r Bij redelijk weer ouden we zaterdag a.s. 21 Novem ber, mot de grote ruiters samen de snertrit. We verzamelen om half tien vr.i. or> het oude voetbalveld. Kleedt jc worm a.a-n jongens en meisjes, en vergeet je niet op te zetten. We zullen proberen er een heel prettige dag van te maken, sAvonds is er in cafe Bos een snertavond, waar de ouders van onze ruiters van harte voor worden uitgenodigd. Wij hopen dat ze allemaal komen, want het be loofd gezellig te worden.' Ook dc jongedames willen wij uitnodigen voor deze avond, die ons bij het con cours behulpzaam zijn geweest als secretaresse of anderszins. De avond begint om 8 uur nnu II a n b o o g s c h u 11 e r i j Uitslag 12 November, 40 pijlen 1 Fr.Janssen 332 pnt. 2 Jac.Claessens 311 pnt, 3 M. van Hoof 309 pnt. 4~M.Bus 2o9 pnt, F M.Verstegen 288 pnt. 6 B.Camps 2o2 pnt. 7 Th.Ja.nssen 282 pnt. o A0 Lom ons268 pilt. 9 M.Verhoeven 251 pnt. 10 S.ICeysers 244 pnt. 11 Cor Janssen 239 pnt. 12 P.Bus 207 pnt, 13 Jos.Jaspers 201 pnt. 14 Dien Verstegen-L, 1Ö2 pnt lp P.opreouwcnbcrg 177 pnt. l6 A.Fr missen 124 pnt. Bij deze- willen wij allen, die hun belangstelling en medeleven bij z lek t e en o v or lij d en v an V ucl er li ebbe;n b e t o ondh ar t el i j k dcnken. O.Mo Lemmons-Verstraeten en kindoren. Te koop: zo goed als nieuwe oiienaara met aansluitleiding en vat. L.Philipsen-Groetelaars Litsenbcrgweg 20.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 2