20 November i9?o. jaargang 9 t no. 3 Parochie H.Oda. 27 e Zondag na Pinksteren, Feest van Christus Koning. Zondag: 7*30 uur leesmis voor de Parochie, 8.^5 uur leesmis voor Martien Bus en echtgenote en Wim Bus, 10 uur Hoogmis jaargetijde voor Theodora Win nen»- IIoltermans, 11.30 uub weekdienst voor Simon Lemmens. Maandag: 8 uur maanddienst voor Anna. Janssen - Heiligers. Dinsdag: 8 uur maanddienst voor Maria Deters- Theunissen. Woensdag: 8 uur leesmis vooor Jac. Janssen Donderdag:8 uur weekdienst voor Gerardus Vullings, 18,30 uur leesmis voor de 'ver leden leden van de L.V.B. Vrijdag: 8 uur jaargetijde voor Antoon Janssen en Maria Winnen, 1^1- uur H.Mis tot dankzegging bij het 25 jarig huwelijksfeest van Gooren - Keysers, Zaterdag: 19*30 uur leesmis voor de overleden familie v.d. Pas - Custers» Zaterdag; 19*30 uur Fleurkens - Spreeuwenberg. Zondag: 7*30 uur de Wit - Koonings ,"*^*irr^5nur Knippenberg - Crienen, 10 uur van Gossel - Verstegen- 11.30 uur Arts - Kappen. Vorige week hebben alle leden van de K.V.P. van het Partijbureau mit Den Haan een contributiekaart ontvangen voor het komende verenigingsjaar 1970-71" Zoals U hebt kunnen constateren is de contributie met een gering bedrag verhoogd. Oezien de sterke kostenstijging van de laatste jaren, en het feit dat de actieve politiek, vooral met het oog op Kamerverkiezingen handen vol geld kost, is deze geringe verhoging noodzakelijk. Wij hopen dat U hiervoor begrip kunt opbrengen. Mogen wij alle leden verzoeken de contributie zo spoedig mogelijk te betalen0 Dit kari geschieden op een van de volgende wijzen: 1. Per bank (contant of door ondertekening en afgifte van de kaart), 2. Per giro (contant of door overschrijving van Uw girorekening). 3* Contant bij een der bestuursleden. Mogen wij op Uw aller medewerking rekenen Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij een der bestuursleden. Voor degenen die iets dieper willen ingaan op de hedendaagse politiek willen wij wijzen op het maandblad van de K.V.P.genaamd K.V.P. '70. U kunt hierop abonnee worden voor het luttele bedrag van f.*f„50 per jaar. Hierdoor krijgt U voor 37i cent per maand een grote hoeveelheid informatie thuisgestuurd over het hoe en waarom van de politiek. Geintresseerdén kunnen zich melden bij het Partijbureau in den Haag, of bij de secretaris Dhr. J.Jenniskens Paardekopweg 9, tel. 0^-785-282. iEEBJXPPitPPH'. Morgenavond, zaterdag 21 November, is er GEEN repetitie. De eerstvol gende repetitie is op ZATERDAG 28 NOVEMBER om 8.15 uur n»m. (direct na de avondmis! in de kerk. Zorg dat allen aanwezig zijn. Pcii? o c hi 02? aad 1De leden van de parochieraad worden er op attent gemaakt dat de vol gende vergadering van de parochieraad is vastgesteld op Maandag 3° November. Aal moezenier Peeters zal dan. met ons van gedachten wisselen over diverse problemen. Houdt daarom deze datum vrij. Persoonlijke uitnodigingen worden nog verzondenc Jj V S Op donderdag 26 November is de feestavond voor de leden van de L.V.B, Om 18.30 uur H.Mis voor de levende en overleden leden van onze vereniging. Hierna koffietafel in het Gemeenschapshuis, waarna een gezellige avond verzorgt door het duo Vrolijk uit Bersel. ^3. SQ.i 0Z19 clJf S

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1