6 November 1970. Parochle E.oda. jaargang 9 no. 1 25 e Zondag na Pinksteren Zondag': ?»30 uur leesmis voor 'Gerardus Vergeldt, 8.V? uur leesmis voor Gerardin- Arts, 10 uur Hoogmis voor Louis Ousters, 11.30 uujr leesmis voor de Par chie. Maandag: 8 uur leesmis voor Harris Stiphout. P-'ns.dag: 8 uur leesmis voor Piet Verheyen en Maria Litjens. ensdag: 8 uur ma.anddienst voor Petronella Cox - de Lauw. uonaerdag:8 uur leesmis voor de familie V'ollenberg- Verheyen. Vrijdag: 8 uur leesmis voor Mathijs van As.ten en Petronella Pouwels. '7 *erdag: 19«3° uur leesmis t.e.v. H.Jozef, voor de familie Keysers-v-d-Munckhof0 Zaterdag: 19® 30 uur van Ga-ssel - Verstegen. Zondag: 7«30 uur Arts- Kappen, Fleurkens - Spreeuwenberg,, 10 uur de Wit - Koonings, 11.30 uur Knippen berg- Claessens. ...MaSJLfL Reeds nu delen wij U mee, dat de komende contact- of kijkavonden sul len gehouden worden op Woensdag en Donderdag resp, 9 en 10 December a.s. Op woens dag 2 December ontvangen de kinderen het eerste rapport van dit schooljaar. StNicolaasfeest. De jaarlijkse intocht, van St.Nicolaas in IJsselsteyn vindt dit jaar plaats op Zondag 30 November. Zoals elk jaar komen de kipderen van do zesde klas bij U langs om een bijdrage te vragen voor dit feest, maar tevens is Uw finan ciële bijdrgge ook bestemd voor de feestviering op Koninginnedag. Vorig jaar was de financiële bijdrage bijzonder goed en hebben de organisatoren de kinderen twee mooie feesten kunnen bieden. Vurig hopen we, dat U ditmaal ook"weer helpt.. De komende week sullen de kinderen weer bij U langs komen. Geeft U s.v.p. alleen geld mee in zakjes met een stempel van de school. Eveneens zullen de verenigingen die elk jaar trouw eon financiële bijdrage hebben gedaan voor deze feesten een brief ontvangen, waarin om oen financiële bijdrage, gevraagd wordt. Hun bijdrage is en blijft beslist onmus- Tc Na ontvangst van de bijdrage ontvangen zij een bevestiging van de ontvangst der bijdrage, jn de. wintermaanden, zolang de schoolbus rijdt, zijn de schooltijden voor de kleuters als. .volgt: Maandag t/m Vrijdag s'morgens van 9 tot 12. uur. s!Middags van 1.15 tot 3»15 uur, Woensdagmiddag vrij. Maandag 9 November is er kienen on toepen voor de K.P.J.L, aanvang 8 uu: in hot Gemeenschapshuis. pe avond van het Productschap voor pluimvee en eieren op 9 November 1970 gaat niet door. De uitslag van de loterij, gehouden tijdens de Midden standstentoonstelling in zaal Roelanzia is als volgt: hoofdprijs 1737, 009170,009167 002570, 002529, 00^56, 009188, 002993, 0013A0, 001793, 002502, 00^057, 0013A4,00AV: Houders van winnende loten, kunnen de prijzen afhalen bij M.Kappen,Puttemweg lc. Wekelijkse, training ruitertjes. Morgen, zaterdag 7 November zal de training evenals vorige week op het oefenterrein van de grote ruiters gehouden worden.We rekenen er op dat jullie allemaal om 10.30 uur aanwezig zijn. Oud p spier- act ie'Deze actie loopt nog steeds,-en hoe 11Morgen, zaterdag 7 Novcmoo zaï het papier opgehaald worden aan de volgende wegen: Deurneseweg, Past,-Jacobspccl Meerselsepoel en Kempkensberg.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1