j ÜSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 30 October 1970. Jaargang.9 no. 52.- Parochie H.Oda. 24e Zondag na Pinksteren, Peest van Allerheiligen, Zondag: 7,30 uur leesmis t.e.v. de H.Gerardus voor zekere intentie, 8.45 uur leesmis voor Jacobus Janssen, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 10,45 uur leesmis voor de bezoekers van het Duitse kerhof, 11.30 uur jongerenmis. 15,uur allerzielendienst en processie naar het kerkhof. Maandag: Allerzielen, 8 uur leesmis voor alle overledenen van de Parochie Dinsdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Jeurissen- Janssen. Woensdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Smeets- Janssen. Donderdag:8 uur leesmis voor Victor Luyten. Vrijdag: eerste vrijdag van de maand, 8 uur leesmis voor Jan Geurts, 11 uur huwelijksmis voor het bruidspaar Derix - Thijssen. Zaterdag: 8.30 uur leesmis voor de levende en overleden leden van de jachtclub Usselsteyn, 19.30 uur leesmis voor Petronella Cox- de Lauw Misdienaars: Zaterdag: 19.3^ uur Knippenberg - Crienen* Zondag: 7.30 uur van G-assel - Verstegen (weekdienst8.45 uur Arts - Kapoen, 10 uur Kleur keus - Spreeuwenberg, 10.45 uur de lit - Koonings. DVD Willen de dames en heren die gaan zwemmen weer aan het lesgeld den ken voor de maand November. De avond die gegeven zou worden door het Productschap voor pluimvee en eie ren is wegens omstandigheden verplaatst naar een andere avond. De avond wordt nu gegeven op 7 December dus niet op 9 November. -■-*Diegenen die a.s. Dinsdag mee gaan droppen moeten zich opgegeven hebben vóór Zondag bij B.Willems (tel.04932-204of bij K.Vergeldt (tel. 86)o Zonder opgave geen deelname. We vertrekken om 18.45 uur bij cafe van Asten, •ko-gffj£5.JËop maandag 2 November a.s, begint het schoolbusseizoen weer. Gedurende de tijd dat de schoolbus rijdt, zijn de schooltijden als volgt: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de schooltijden van: sfmorgens 9 uur tot 12.15 uur, slmiddags van 1.15 uur tot 3.45 uur. Woensdag: van 9 uur tot 12.15 uur. Betreffende de regelingen voor overblijven op school volgt nog een extra circulaire aan alle gezinnen van schoolgaande kinderen. Wij op school hopen op medewerking aan deze regelingen Uwerzijds en wel in het belang van Uw eigen kinderen, alsmede voor de goede orde op school. DANSEN. DANSEN, Gevonden: shawp en damesblouseop de Heidsepeelweg. Te bevr. W. de Weert, tel. 313. in het Gemeenschapshuis, op Zaterdag 31 October a.s., GEHUWDENBAL. Muziek: The Serjo's, aanvang 8 uur. Zondag 1 November, dansavond voor iedereen, aanvang: 6 uur. Muziek: The Teddy Boys. Biedt zich aan, voor het rijden van mengmest, met zelfrijdende mengmest- tank, voor 4000 of 8000 liter. A.Hendriks, Litsenbergweg 3,tel,528

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1