Jl* JL;ss.°^sAfgelopen week brachten wij in rekening voor de voorna mste producten, franco boerderij en afvmagozijn, per 100 kg. exclusief 4 BTW. Zeugcnmeol f. 36.30 Bnardkuükcnkorrel f.45.— Zougonkorrel/brok 37.— Baby- kalverkorrel 37.10 Big cnopfokkorrel (50 kg.) 80.— Kalvcrbrokken ER. 35.— Baby- big, .onmecl 45.50 Rundvoebrokken AB. 5l\ 90 Baby- biggenkorrel 46.50 MineralenbDDkken 36.10 Startmeel voor biggen 40.70 Min er alenk 0 ekj e s 33.— StcrtkorreLvoor biggen 41.70 Mestbrok voor rundvee 34.50 BIachtvarkensmoel 37.40 DMV. geoen 136.— Slachtvarkenskorrel 38.10 Poerdebrokken 34.70 Voll. foktoommeel zw. 38.60 Duiirenkorrel (zomer) 50.50 opfokvocder I 41.80 Rundveebrokken EA. 31.80 II 40.60 Voll. legmeel 39.10 Batterij enm&cl 33.70 Koekjes EA. 33.30 Op bovensta nde prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing por 100 kg.bij één.bestelling en bezorging op één dag. 1000 kg. 2000 kg. 4000 kg. 6000 kg. 12000 kg en meer. Bulk: 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 Gezakt: -.05 -.10" -.15 -.20 3X££Si. uitslag vlucht Hevcrle, 20 September 1970, jonge duiven, nr.n- komst lo duif 12.30.43 uur. Fr.Janssen: l-2-3-9-22-24-26e pr. G.Linders: 3-4-5-6-15-l6e pr. J.Cox: 7-10-23© pr, j'i.Houbcn:11-21 e pr. J..Ousters: 12-13-2Öe pr. II. van Ass: l4-17-25e pr. H.Janssen: 18-19c pr. II. Will ems: 20e pr. K.Gom-iers: 27c pr. B.Linders: 29e pr. Vlucht IleverlGjoude duiven: aankomst eerste duif 12.33.53 uur. SVLinders: l-2-5e pr. H.Willcms: 3c pr. J.Custers: 4e pr "JPit Kringconcours te Horst. Zondag 4 October a. s, gaan we naar het kringconcours te Horst. Be deelnemende ruiters cn amazones worden verzocht om Zaterdagmorgen om 10 uur op hot oude voetbalveld tc zijn voor de "generale repetitie". De andore leden van de club moeten ook ftanr het voetbalveld komen, dan kunnen we afspreken hoe we zondag naar Horst gaan. Het bestuur.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 6