r niMi ia i rv in het gemeenschapshuis 1 lil GRAB '1 k 2SS ^ïontuur ££ü£schieten - 3 u gsns5 .TrrrrrTTTTEvenals' andere jaren komen we ook dit jaar clr Langs deze weg willen we een speciaal beroep doen op de OUDERS van onze jeugdleden(101 in totaal). Ouders beseft U wel 'tenvollewat Uw zoon ieder jaar weer geboden wordtHij vindt wekelijks ontspanning op de training en tijdens de wedstrijd Hij leeft toe naar de diverse kienavonden, de gezellige St, Nicolaasavondde oriëntatie- ritten en 't jaarlijkse uitstapje. Vooral in deze tijd is nuttige vrijetijdsbesteding van enorm belang. Maar zoals U begrijpt, kost dit allemaal veel geld. Wij innen wel contributie van Uw kinderen maar U weet dat deze relatief zeer laag te noemen is. Juist daarom rekenen we op de ouders en ouderen, dat zij ons een warm hart toedragen in de vorm van geldelijke" steun, zodat wij onze voetbalbelangen zo goed mo gelijk kunnen behartigen* Komt U eens kijken U bent van harte welkorru De FANCY-FAIR wordt gehouden op. ZATERDAG3 oktober: vanaf 8 uur nrm. ZONDAG, 4 oktober vanaf 2 uur voor de kinderen. 's avonds vanaf 7 uur n.m. MaANDAG3 oktober vanaf 7-3^ uur n.m Prachtige prijzen zijn er te behalen bij V 0 G E L P I K RINGGOOIEN ££VELOPPEN ..TREKKEN ENZ. ENZ- A 0ÉL HAANTJES CAKE-S NODIGT—U all: een beroep doen op de vrijgevigheid van U allen, U zult misschien denken:"De fancy-fair is uit de tijd". Dit mag mis schien tendele wel waar zijn, maar onze vereniging kan eenvoudig niet bestaan zonder de opbrengst van de fancy-fair U weet allen, dat een voetbalvereniging tegenwoordig veel geld kost. De K.N.V.B. vordert ieder jaar een groot bedrag; de aanschaf van tricots en ballen* druk-- werk, '"t vervoer der jeugdspelers bij uitwedstrijden e.d. vórmen ieder jaar weer grotere uitgaven. En wat staat hier tegenover. De contri butie der leden en de sobere subsidieregeling van de gemeente,, Kortom.,,.,, de fancy-fair is van wezenlijk belang voor onze vereniging

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 3