IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 9 no. 4-8 2 October 1970 Parochie H.Oda. 20e Zondag na Pinksteren Zondag: 7.30 uur leesmis voor Maria Thijssen- Derks, 8.45 uur leesmis voor Michel Jeurissen, 10 uur Hoogmis voor de parochie, 11.30 uur j ongerenmis,. 'thema: onze houding t.o.v. gastarbeiders. Maandag: 8 uur jeergetijde voor Antoonnvan Asten. Dinsdag: 8 uur leesmis voor Ardina v.d. Broek- Jonkers. Woensdag: 8 uur leesmis voor Thomas Michels en Elisabeth Rongen. Donderdag:8 uur leesmis voor de overleden familie van Dijck - Driessen. 7rijdag: 8 uur leesmis voor de overleden familie Janssen- van Lipzig. Zaterdag: 19,30 uur leesmis voor de overleden familie Coenen-Spreeuwenberg. Donderdags zal de Mis in het vervolg ook om 8 uur s'morgens zijn, wegens dc minimale belangstelling voor de avondmis. Misdienaars^ Zaterdag: 19.30 uur van G-assel-Verstegen. Zondag7.30 uur Arts-Kappen, 8.45 uür iFleurkens-Spreeuwenberg, 10 uur de Wit - Koonings. Fanfare Ons tambourkorps, onder de bekwame leiding van H. v.d. Vleuten uiV ST>meren heeft onlangs deelgenomen aan het Bondsuonoours te Maasniel. Vanwege een derde van het corps uit jonge leden bestond, werd in de eerste afdeling deelgenomen en wisten toch een 1e prijs met promotie te behalen. Om dit succes te vieren zal hetBestuur endrumband een receptie houden in het Gemeenschapshuis op Vrijdag 23 October a.s. Onze drumband vraagt om uitbreiding tt^o. -u a. 4. j Het bestuur doet verder nogmaals een oproep om leerlingen (jongens van 9-10 jaar) voor uitbreiding, vervan ging van andere leden, of mogelijk oprichting van een jeugddrumband. 7e het voor U jongens niet een eer, om na een flinke opleidfing door onze straten te mogen marcheren voqr, of met de fanfare. Laat dit een stimulans zijn, en het bestuur hoopt op een flinke aantal liefhebbers, opgave kan geschieden bij eender bestuursleden. L V B ii. Willen de dames en heren vannhet zwemmen, volgende week f.8.be talen voor de maand October. De collecte van het ziekentridium heeft opgebracht f.140.waarvoor on ze hartelijke dank. A—A.s.zondag 4 October wordt er in Tegelen een samengestelde wedstrijd (dressuur, cross-country en springen) gehouden. Van onze vereniging nemen 5 ruiters aan deze zware wedstrijd deel. Het bestuur wenst de ruiters veel succes toe. Sli- uitslag prijsschieten. 1 M.Camps 350 pnt. 2 J.Janssen 343 pnt. 3 H.Verstegen 324 pnt. 4 M.Verhoeven 322 pnt. 5 Fr.Janssen 317 pnt 6 J.Claessens 296 pnt. 7 J.Koonings 291 pnt, 8 A.Fleurkens 286 pnt. 9 B. Camps 281 pnt. 10 A.Lemmens 275 pnt. 11 W.Koonings 271 pnt. 12 M.Bus 252 pnt.13 A.Baltissen 231 pnt. 14 C.Janssen 229 pnt. 15 A.Jaspers 199 pnt. 16 A.Franssen 175 pnt. 17 P.Spreeuwenberg 154 pnt. 18 Jo Bus 106 pnt. 19 M.Jaspers 100 pnt. Er werden 40 pijlen geschoten.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1