USSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 5 September 1970. jaargang 9 no. 44. Parochie H.Oda. 16e Zondag na Pinksteren. Zondag; 7.30 uur leesmie voor de parochie, 8.45 uur leesmis voor Gerar- due Janssen, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Johanna v.d.Weyer- Martens, Maria v.d. Weyer en zuster Gemma, 11.30 uur eerste jon gerenmis van dit seizoen. Maandag: geen mis. Dinsdag: geen mis. Woensdag: 8 uur weekdienst vo^r Maria Deters- Theunissen, 16 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 40 jarig huwelijk van Vullings - Janssen. Donderdag:19 uur gesticht jaargetijde voor Jan Geurts en Maria Schreven. vrijdag: 8 uur weekdienst voor Anna Janssen - Heiligers. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Peter Joh. Rongen. ji^s.^A.ePaar'lalo Zaterdag: 19.30 uur Pleurkens - Spreeuwenberg. Zondag7.30 uur de Wit - Koonings8.45 uur Knippenberg - Claessens, 10 uur van Gassel- Verstegen, 11.30 uur Arts - Kappen. i_l-&eren oorjn afwijking met eerdere mededelingen zal de eerste jongeren mis van dit seizoen tovh worden gevierd op ZONDAG 6 September a.s. Kom daarom morgenavond (zaterdag) allen naar de repetie op de gebruikelijke tijd. Verder kunnen we mededelen dat het dagreisje naar Rotterdam- Hoek van Holland - Noordzee en Wierden (recreatieoord) zal worden gehouden ep ZATER DAG 12 September. We vernemen a.s. zaterdag gaarne wie er dan mee gaat en om zoveel mogelijk alle busplaatsen bezet te krijgen, vertrouwen we er op dat alle leden van het jongerenkoor mee zullen gaan. MiggjjMJdraflen ^oor Zr^da (Geurts). Zp_ Qda (D.Geurts) is weer vonr Gen vacantie in ons land. Maar zoals aan iedere vacantie, komt ook bij haar hieraan weer een eind. Op 15 September a.s. zal zij weer naar haar werk in de Rep.Kongo terugkeren zich weer in te zetten voor een verbetering van de levensomstandigheden van de mensen in dit ontwikkelingsland. Deze hulp vraagt ethter ondanks veel belangeloos werk ook steeds geldelijke steun en daarbij zal het thuisfront onmisbaar blijven. Mohht U dan ook een geldelijke bijdrage aan Zr.Geurts mee voillen geven dan kunt U haar deze uiteraard persoonlijk, geven, maar U kunt Uw bijdrage ook storten op een te hare name geopende spaarrekening bij de Boerenleenbank te IJsselsteyn. Dit spaarboekje zal ook na haar vertrek blijven gehandhaafd en mocht U later in de gelegenheid zijn om' een geldelijke bijdrage te doen dan kunt U deze bijdrage ten alle tijde op dit spaarboekje storten. Zr. Geurts dankt U allen reeds bij voorbaat voor Uw bereidwilligheid. Bgjaardenverenlgins- Maandag y September, om 4.15 uur n.m., starten wij weer met de bejaardengymnastiek. Zij, die in het voorjaar de lessen hebben gevolgd zijn weer van harte welkom. Ook andere liefhebbers zijn eveneens welkom. Opgave kan geschieden bij Mevr.Wismans tel.no.329, H.Koonings of Th. v.d. Pas telno.295, of op genoemde datum in de school. Daraes;ymnastiekc 1 ubT 04.0.0 - j - r> Iedere maandagavond gymles van o tot 9 uur aoor de neer Eysen, Iedere dinsdag van 3 tot 9 uur voor iets oudere da#ies, door Mevr.Beerkens. Voor beide groepen zijn nieuwe leden welkom.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1