JSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 28 Augustus 1970. jaargang 9 no.4-3 Parochie H.Qda. 13e Zondag na Pinksteren. Zondags 7.30 uur leesmis uit dankbaarheid voor de familie Verhoeven-Men nen, 8.45 uur leesmis voor de overleden familie van Dijck-Driee- sen, 10 uur Hoogmis jaargetijde voor Anna Janssen-Smeets11.30 uur leesmis voor de parochie. Maandag: 8 uur leesmis voor de familie Jeurissen-Janssen. Dinsdag: 8 uur weekdienst voor Maria Deters- Theunissen. Woensdag: 8 uur weekdienst voor Anna Janssen- Heiligers. Donderdag: 19 uur leesmis voor Piet Verhe.yen en Maria Litjens0 Vrijdag: 8 uur leesmis voor Prancina Cleophas- Spreeuwenberg. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Anna Janssen- Smeets. Zondag 30 Augustus is collecte voor de Miva. de Missie Verkeermiddelen- actie MMienaarsZaterdag: 19.30 uur Arts - Kapoen, Zondag7.30 uur Pleurkens- Spreouwenberg," 8.45 uur De Wit - Koonings-., 10 uur Knippenberg- Crienen, 11.30 uur van G-assel - Verstegen. - e- -s£:iezu8 De vriendenkring van de Medische Missiezusters zal in de komende weken weer haar jaarlijkse rondgang houden voor een bijdra ge in de onderhoudskosten van de ziekenverpleging in Afrika. Namens de Medische Missiezusters reeds bij Voorbaat dank voor Uw gift. Xi V B - Op 8, 9 en 10 September is weer het jaarlijks ziekentridiium, en degenen die geen vervoer hebben worden verzocht zich met de voorzitster in verbinding te stellen, tel.04930-2019 De collecte voor genoemd tridium wordt- gehouden op Zondag 6 September. Op woensdag 9 September wordt er een wandeltocht gehouden in Haelen bij Rtermond. Opgeven vóór 6 September bij een van de bestuursleden. A.s. maandag 31 Augustas bijeenkomst bij H.. van Asten, i.v.m, met uitwis- .seling met Leunen, die op 22 October gehouden wordt. De dames en Heren van de zwemploeg worden verzocht de volgende week af te rekenen, a f.8.per persoon, d.i. voor de maand September. Ruit er club. werg up p_ep concours te Meterik 7e. Pr. Jaspers be haalde met Kairouwan de 3e prijs bij het dressuur licht II. A.Poels be haalde bij het springen klasse B, met Hilda, de 20 prijs. A.s. zondag is het Bondsconcours van Limburg te Melick bij Roermond. Het bestuur wenst de commandant en ruiters veel succes toe. .vft. v JMiR2Qeiiersi. Uitslag vlucht Heverle, 16 Augustus, jonge duiven, aan komst 1e duif 10.27.41 uur. M.Janssen:1-20-22e,pr. H.Janssen:2-9-23e prChr.Hellegerss 3e pr. H. van Ass4-11-16-18e pr. K.Gommers5e pr. J.Ccx: 6-10-26-27e pr. Pr.Janssen:7- 17-30e pr. G-.hinders: 8-14-29e pr. A.Rongen: 1 2-23e pr. Th.Teunissen: 1 3e J.Ousters: 15e pr. P.de Lauw: 19e pr.L.Janssen: 21e pr. P.M.Cox: 24-25e pr. Vlucht Heverle, oude duiven, aankomst 1e'duif 10.30.29 uur. O. hinders 1—7 1 1 19—20e pr. Pr-|Janss en 2-3-?~21e pr. H?Hendriks: 4-8-15- 18e pr. A.Rongen: 5e pr. Chr.Hellegers6-16e pr. A.Hendriks: 10-12-23e pr. J. van Soest: 13e pr, H.Janssen: 14e pr. H.Willems: 17e pr. j,Cox:22e pr.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1