IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD jaargang 9 no. 42 21 Augustus 1970 Parochie H.Oda. 14e Zondag na Pinksteren Zondag; 7.50 uur leesmis voor de overleden familie Coenen-Spreeuwenberg, 8.45 uur leesmis voor Maria Deters-Theunissen besteld door de be jaarden, 10 uur Hoogmis voor de Parochie, 11.30 uur leesmis. Maandag; 8 uur leesmis voor Thomas Michels en Elisabeth Rongen. Dinsdag; 8 uur leesmis voor Maria van Soest- Swinkels. Woensdags 8 uur weekdienst voor Maria Deters-Theunissen. Donderdag:19 uur weekdienst voor Anna Janssen- Heiligers. Vrijdag; 8 uur leesmis voor Geradus, Harrie en Antonetta Vergeldt, 10.30 uur huwelijksmis vo^r het bruidspaar Litjens- v.d.Munckhof Zaterdag; 19.30 uur leesmis t.e.v. H.Geradus voor zekereintentie Misdienaars. Zaterdag; 19.30 uur van Gassel - Verstegen. Zondag; 7.30 uur Arts- Kappen, 8.45 uur Pleurkens- Spreeuwenberg, 10 uur de Wit - Koonings, 11.30 uur Knippenberg - Crienen. Leden van het jongerenkoor attentie. De eerste repetitie van het jongerenkoor (alle leden] in het nieuwe seizoen is op ZATERDAG 22 Augus tus, (dus morgenavond) DIRECT NA DE AVONDMIS 20 uur) in de kerk. Dirigent A.Siegers vertrouwt er op dat allen aanwezig zullen zijn. De repe titie zal tijdig afgelopen zijn, zodat eventuele bezoekers van de nocoptia van de Sportstichting deze nog tijdig kunnen bezoeken. Zorg dus om op tijd aanwezig te zijn. Contacta on Donaeraag 27 Augustus zal de derde contactavond gehouden word -en met de derde groep Duitse jongeren, in het Gemeenschapshuis om 8 uur. De avond wordt verzorgd door de MTonjofeH, terwijl ook de fanfare haar me dewerking zal verlenen. Bij de afgelopen zondag gehouden vijfkamp van de kring Venray (bestaande uit 100 m.,400 m.,800 m. hardlopen, hoogspringen en balwerpen of kogelstoten) behaalden bij de jongensjunioren Gerrit Pouwels de 3e pr. Bij de meisjes-senioren, was de 3e prijs voor Drien Hendrix. Bij de meisjes junioren behaalde Neely Vergeldt de 1e prijs en Thea Jaspers de 2e prijs in de categorie. Daarbij kregen zij de wisselbeker voor de meisjes- junioren. an areverzoek van het bestuur van de Sportstichting, doet het bestuur van de fanfare een beroep op alle leden- muzikanten en drummerB om de ope ning van het nieuwe sportpark a.s. Zaterdag muzikaal op te luisteren. Daar om worden alle leden om 10 a^jruten voor 4 uur n.m. aan het Gemeenschapshuis verwacht┬╗ om daarna gezamelijk naar het te openenen Sportpark te marcheren. Verder brengt het bestuur onder de aandacht van liefhebbers voor een uitst'p~ je, dat voor de re Je welke de fandtfire opzZaterdag 29 Augustus naar Zeeland zal maken nog enkele plaatsen in de twee bussen vrij zijn. Dus liefhebbers geef U zo spoedig mogelijk op bij Harrie Wilmse, Wim Janssen of Leo v.d. Pas, het vertrek is bepaald om half negen.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1