jaargang 9 no. 41 [JSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 14 Augustus 1970. Parochie H. Oda. 13e Zondag na Pinksteren. Zondag; 7.30 uur leesmis voor de parochie, 8,45 uur leesmis voor Maria Deters-Theunissen "besteld door de buurt, 10 uur Hoogmis jaarge tijde voor Wim Bus, 11,30 uur leesmis. Maandags 8 uur maanddienst voor Gerard Fleurkens. Dinsdag: 8 uur weekdienst voor Anna Janssen-Heiligers. V/oensdag: 8 uur maand ienst voor Peter van Ge lie cum. Donderdag;19 uur maanddienst voor Jacob Flinsenberg. Vrijdag: 8 uur geen mis, 14 uur huwelijksmis voor het bruidspaar voor v.d. Pol - Poels, 15.15 uur H.Mis uit dankbaarheid bij het 25 jarig huwelijksfeest van Spreeuwenberg - Gooren, .-uterdag: 19.30 uur jaargetijde voor Maria Verhoeven en overleden familie. Mi ad ie naar sga^er(^a^: 19,30 uur Knippenberg - Crienen. Zondag: 7.30 uur '/an G-assel- Verstegen, 8.45 uur Arts - Kappen, 10 uur Fleurkens-Kpreeuwen- berg, 11.30 uur de Wit - Claessens. ®T.X§.9.§l3Si'$.lj?,e'wetZaterdag en zondag wordt wr aan de kerk gecollecteerd voor het kindervacantiewerk. Dame3gffmnastiekclub*1 maandag beginnen de lessen weer van 8-9 uur, door de Heer Eyssen. A.s. dinsdag voor iets oudere dames door Mevr,Beer- kens van 8-9 uurNieuwe leden voor beide lessen zijn hartelijk welkom. De lessen worden gegeven in het gymlokaal van de school. He ndboogschutterijDoor on2e handboogschutterij "Ons Genoegen" zal zon dag 16 Augustus worden deelgenomen aan de nationale concoursen te Ospel en Mierlo. We vertrekken per bus vanaf clublokaal van Asten om half 2. rg allen tijdig aanwezig te zijg. - Op het concours te Vlierden behaalde het 8-tal de 6e prijs. Er werd door i1 afdelingen deelgenomen. Jac.Bemmene behaalde met Fabióla de 14c prijs bij het springen klasse licht, A.Poels werd met Hilda 6e bij het springen klasse B. Op zondag 23 Augustus gaan de ruiters weer op coneourb te Meterik. Uitslag vlucht Quevy, 26 Juli 1970, aankomst 1e duif 9.15.27 uur. KcJanssen: 1-7-44e pr. M.Houben: 2~20e pr. J.Ousters: 3-11e pr. H.Willems; 4-5e pr, Fr.Janssen: 6-8-14-16-26-28-29-33e pr. H. van.Ass: 9-13© pr. J. ■van Soest: lO-37e pr.K.Gommers: 12-39© pr. J.Cox: 15-21-32-34© pr. Gebr* Pouwels:17-42e pr.P.M.Cox: 18-23-35-36-41© pr. A.Rongen: 19-24© pr. G. Linders:22-25-40e pr.B.Binders:27e pr. M.Janssen:30~31e pr.H.Cox:38e pr. P.de Lauw: 43e pr. Vlucht Bergerac, 26 Juli,aankomst 1e duif 7.39.40 uur. G.Binders: 1e pr. H. van Ass: 2e pr. A.Rongen: 3e pr. J.Custers: 4e pr. Vlucht Soissons, 2 Aug., 1e duif 15.44.12 u.J.Custers:1-27-32e pr.P.M.Cox: '2-B-9-2C-28e' prBBinders3-15e pr.M.Houben:4-33-36e pr.Fr.Janssen:5-7-8- 11~16e pr.M,Janssen:10e pr,H.Cox:12-17-26-31 pr.M.Vergeldt:13-23e pr. H„ van Ass:14e pr.G.Linders: 18-22-25© pr.H.Willems19-29-34-35© pr.K.Gom- merss21-24e pr.A.Rongen:30e pr.H.Janssen:37e pr.J.van Soest:38e pr.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1