7JÏÏMWT'Sportpark "^SSHtlies" msmi TOTO*TOTO. TOTO S P V, IJBselfltero .TOTO....TOTO, ,TOTO Het nieuwe toto~seisoen(1070-1971) gaat op zondag, 16 aug.a.s weer van start* De nieuwe toto kent ook nu weer enkele vernieuwingen en wijzingen,n.l. X„ het formulier bestaat nog slechts uit 2 delen. 2c de kruisjes op de formulieren moeten precies in de vakjes worden geplaatst en mogen nergens de lijnen van het vakje oversqhrijden. Dit in verband met het machinaal verv/erken van de toto-formulieren door de Sporttoto. 3c Op straffe van ongeldig verklaring van de voorspellingen, mag beslist go en rqde^i nkt ••/orden gebruikt 4 W^nrieer iT" inT'één 'kbIom~vobr éen wedstrTjd 2 voorspellingen doet (b.v. een kruisje in kolom 1 en 3) en U streept daarna één kruisje door, dan blijft dio andere voorspelling toch ongeldig. Gebruik dan liever een nieuw formulier „(De ophalers hebben altijd een stel extra formulieren bij zich) In ets 't begin van de komende week zult 't toto-formulier weer in de brievenbus aantreffen. Zorgt U ervoor dat U 't iedere week uiterlijk DINSDAG-S (voorheen- 's woensdags) om 4_uur ingevuld hëbt klaarliggen. Inliet' verleden werden de toto-formulieren van alle deelnemers iedere week ook door de toto functionaris nagekeken. Maar aangezien 't nieuwe formulier slechts uit Tv;e®. delen bestaat is dit niet meer mogelijk. Deukt nu, dat 't nak'ijken erbij zal inschieten^' dan kunt U rustig beide delen aan de ophalers meegeven, dan wordt 't net als in het ver- Ie den door*"de toto-functionarisVerschuuren) nagekeken. Nieuwe deelnemers kunnen zich ten alle tijde opgeven bij W. Verschuuren Doe mee..U steunt er S.V. ÏJsselsteyn mee en U hebt kans op een groot fortuin. Het vorige seizoen werd er in lósselsteyn rond 2500,aan prijzen uitgekeerd. VLIES»Ui liJLL....- nZondag, 9 aug. ÏJsselsteyn 1 - Venray 5 aanvangi 2«50 uur. ÏJsselsteyn 2 - Venray 7 aanvang: 2.50 uur. Veterane n-voetbal ÏJsselsteyn - St. Anna "T La Swinkels GPhilips en E» Lens en J« V/ismans J. v. Meijol A. Emonts P. Koonings W. Broers W. Verschuuren A. Wismans Res:.M. Marcellis - Jac Janssen K.linöere. Aanvang6 uur M. Arts J e u g d -voetbal. Training: Maandag, 10 aug.:*TT- T" D-jeugd "Maandag, 10 aug. t 7.15 - 8.50 uur - B C-jeugd. Woensdag, 12 aug,: 7 - 8.50 uur - A-jeugd. Tijdens de training is er gelegenheid tot het betalen van contributie A-jeugd: 1,50 per maand; B +C jeugd: 1,— per maand; D~jeugd: f 0,75 per maand. Denkt eraan, dat degenen die de contri butie betaald hebben steeds voorrang hebben bij het opstellen der elftallen. De navolgende jeugdspelers gelieven zo gauw mogelijk een pasfoto in te leveren bij de hoofd jeugdleider, J, V/ismans 5e ter Janssenweg 5. P. Wijnen, J. Vergeldt, L. v. Asten Chr. v. Haperen, B. Hubers en. R. Steverink. 9 O 9

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 4