oxj maandag a.s of in die week geschieden. De gegevens van de kin deren die via kleuterschool naar de 1 stc klas lagere school komen za jn via het hoofd der kleuterschool reeds opgenomen. Zij behoeven zich dan ook niet aan te melden» Hand boogschutterij Ons Genoegen. Op zondag 16 aug. a.s. zal door onze schutters worden deelgenomen aan het nationale concours te Ospel en Mierlo. Vertrek vanaf clubhuis om 1.30 u n.m. Schutters welke niet in de gelegenheid zijn om mee te gaan dienen zich af te melden uiterlijk zondag 9 aug. bij de voorzitter of secr. L.X.B- De collecte aan de kerk heeft 142.opgebracht waarvoor onze harte lijke dank namens de vereniging kinderbescherming. Op 13/8 wordt een bustocht kris kras door Nederland gemaakt. Vertrek half acht aan de kerk. Opgave t/m 10/8 tel. $09* Opgave na deze datum niet meer mogelijk Voor het 40 jarig jubileum zijn nog enkele kaartejs verkrijgbaar. Wie nog mee wil kan zich nog opgeven. Tel. 04930 - 2019- S.v.p. niet bij andere bestuursleden opgeven. Op woensdag 23/9 wordt in National in Venlo een modeshow gegeven door Berden - Trienekens. Entree prijs inclusief koffie en gebak 1.7 Alleen kosten van de bus worden verrekend. Modeshow met mannequins die ook grote maten showen. Opgave telefonisch t/m 1/9 tel. 509* Deze show komt beslist niet naar IJsselsteyn. Wilt U tijdig opgave doen, aan gezien er slechts een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar is. Buiterclub. A.s. zondag gaan de ruiters op concours in Vlierden (Gem. Deurne) Het achttal komt uit in de klasse middel, verder doen nog velschil lende ruiters aan individuele dressuur en springen-achttal zal proberen een redelijk goed resultaat te behalen, ~wsnir^p~30 aug. is het bondsconcours van Limburg. B Willen de dameis die een handTwerk gemaakt hebben voor de tentoonstelling in Venray het werk inleveren bij Mevr. Trommelen, UmrPweg of bij Mevr. Binders Deurneseweg. Deze -werkjes zijn verzekqrd voor vervoer van en naar de schouwburg tijdens de showdagen. - - P.D.V. "IJsselsteyn" Wedvlucht Quevy Aankomst 1 ste'duif 9-15-25 laatste duif 10.10.17 Uitslag J. Philipsen 1-6-27 M.H. Arts 2.11-13 P. Philipsen 3-16 P. en M. Arts 4-29 A. v. Asten 5 H. Koonings 7-19-20 Wedvlucht Bergerac. Aankomst 1 ste duif; 7-20-18. .atote duif: 10.25*00 u. Pouwels 1-5 A. v. Asten 3 M.H. Arts 2 J. Derikx 4. H. Holthuizen 8-10-12-21-26 J. Derikx 9-24 J. Arts en Zn. 14-22-23- G. Philipsen 15-25 P. Camps. 1?-28 J. Camps 18 IJsselsteyn IJsselsteyn Zondag 9 aug DANSAVOND in het GEMEENSCHAPSHUIS ire IJsselsteyn Aanvang 6 uur. Orkest: BENÉ VERSTAPPEN

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 2