7 aug. 1970. jaargang 9 no 40 z.o.z. Parochie H, Oda. Zondag: 7-30 Ism. v. Anna Janssen - Smeets. 8.45 Ism. v. Thomas Michel© 10.00 Hoogmis v. d. parochie 11.30 Ism. Maandag: 8 u Ism. v. Francina Cleophas - Spreeuweriberg» Dinsdag: 8 u weekdienst v. Maria Deters - Theunissen. Woensdag: 8.00 H. Mis "biJ het begin van het nieuwe schooljaar we verwachten alle kinderen in deze mis Donderdag: 19*00 u maandd. v. Petronella Cox-de Lavw. Vrijdag: 8.00 Ism. v. Victor Luyten. 14.30 H. Mis bij het 25 jarig jubileum van brigadier J. Giesberts. Zaterdag: 19«30 Jaarg. v. Piet Verheyen en Maria Litjens. Woensdag 12 aug. zal de tweede kontaktavond met de Duitse jeugd gehouden worden in het gemeenschapshuis Deze avond zal mede verzorgd worden door de Tonjo's, terwijl ons jongerenkoor het programma van Passau zal uitvoeren samen met de volksdansgroep uit Helmond. We hopen dat we weer een beroep mogen doen op verschillende families om deze dag ook de jongens en meisjea van de tweede groep op te nemen en s avonds de kontaktavond gezellig te maken Misdienaars: zaterdag 19*30 u Pleurkens - Spreeuwenberg. zondag 7*30 u De Wit - Koonings 8.45 U Knippenberg - Crienen. 10.00 v. Gassel - Versteegen. 11.30 U Arts - Kappen. Jongerenkoor Belangrijke mededeling voor de Passaugroep van het jongerenkoor en alle overigen van de jongerenmis die mee naar Passau zijn geweest. Zoals is afgesproken zal het programma bij de tweede ontmoetings avond met de Duitse jongeren nog eens worden uitgevoerd. Deze tweede ontmoetingsavond is op woensdag 12 aug. a.s. en daarom zal er op zaterdag 8 aug. a.s. (dus morgenavond; om §_u^_n.m. een re petitie zion^Tn^ïïeï^gemeenschapshuis Wij vertrouwen dat dan alle koorleden van de Passau-groep aanwezig zullen zijn. Ook degenen die door bijzondere omstandigheden niet mee naar Passau hebben gekund. Om 9 uur verwachten we dan de overigen die mee naar Passau zijn geweest om de foto's te laten rouleren. Ook de andere leden van het jongerenkoor zijn dan van harte welkom als ze belangstelling voor deze foto's hebben. Resumerend: Zaterdag 8 aug. om 8 u n.m. repetitie van de passau-groep van het jongerenkoor. Zaterdag 8 aug. om 9 u n.m. bijeenkomst van allen die mee naar Passau zijn geweest om de foto's eens te bekijken. Lagere School Op maandag 10 auga.s. begint de Lagere School weer. De school tijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 's morgens 8.45-12U en 's middags van 13-30 - 16.00 u. Op woensdag zijn de schooltijden van 8.45 - 12.1$ u. Mogen we er op attenderen er voor te zorgen, dat de fietsen van Uw kinderen goed in orde zijn, vooral de remmen. Mochten er kinderen zijn die nog niet voor het nieuwe schooljaar zijn ingeschreven (i.v.m. verhuizing b.v.( dan kunt de aanmelding

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1