KORFBALCLUB. Het tijdstip van de trainingen is weer aangebroken en ook onze korfbalclub moet zich gereed gaan maken v#or het competitieseizoen 1970/1971- De training voor de aspiranten begint op 5 augustus a.s. des avonds om 7 uur. De trainingen voor junioren en senioren begint op 7 augustus. Van 7 t#t 8 uur voor junioren en senioren van 8 tot 9 uur. We hopen dat al onze leden ook dit jaar de trainingen trouw be zoeken. Op zondag 16 augustus a.s. is het jubileumtoernooi in St. Oederede Hieraan nemen deel de senioren en de junioren B. Nadere mededelingen volgen nog. y-s.s.e,lsteyn^fge^0pen weebrachten wij in rekening voor de Voornaamste producten, franco boerderij en af ..magazijn, per 100 kg., excl. A BTW, Zeugenmeol f. 36.60 Br a r.dkuik e nk or r el f. 45.60 Zeugenkorrel/brok 37.30 Baby- kalverkorrel 37.40 Big .enopf okkorrel (50 kg. 78.-- Kalverbrokken ER. 35.40 Baby- biggenmeel 43;70 Rundveebrokken AB. 35.10 Baby- biggenkorrel 44; 70 Mineralenbrok 37.70 Startmeel voor biggen 4l;30 Mineralenkoek 39.60 Startkorrel voor biggen 42.30 Mestbrok voor jongvee 35.20 Slachtvarkenskorrel 37.90 DMV. groen 132.— Slachtvarkenskorrel 3ö;60 Paerdenbrokken 35.30 Voilfokt0ommeel zw. 39.20 Duivenkorrel (zomer) 47.80 Opfokvoeder I 42; 50 Rundveebrokken EA, 32.10 Opfokvoeder II 4l;30 Voll. legmeel 39.80 Batterijmeel 39.50 Koekjes EA. 34.-- Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 leg., bij een bestelling en bezorging op 6én dag. 1000 kg. 2000 kg. 4000 kg. 6000 kg. 12000 kg. en acer» Bulk: 1.50 1.55 1-60 I.65 1-70 Gezakt: -.05 -.10 -.15 -.20 Ru~ «HERRHl Reeds nu delen wij mede dat het boekhoudbureau op Maand hg 10 Augustus zitting houdt, zoals gewoonlijk op hot kantoor van de L.L.T.B. van 2-3 uur n.r-i. Veehouders opgelet 4-i i Gevraagd, chauffeur voor veewagen, Klabbers, Well, tel.04783 - 630 Gediplomeerde hmefvorzorging, met hoefstal aan huis komend. Vraag inlichtingen bij: van Végchol, Timmermannsweg 23 fclno. 04932 - 283

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 3