SV» IJsselsteyn Het komende seizoen zullen alle Bestuursleden Jeugdleiders automa tisch geabonneerd zijn op: "Voetbal in Limburg", dat wekelijks ver schijnt en waarin de wedstrijdprogramma s e.d. staan vermeld. Willen andere belangstellenden graag een jaarabonnement hebben op dit blad, dan dienen zo zich onder betaling van 10,vodr zondag, 9 aug. a„s. op te geven bij de secretaris. Jeugdvoetbal. Wegens diverse omstandigheden, kan de B C-jeugdtraining oy maandag, 3 aug. a.s. niet doorgaan. Zaterdag,, 16 aug.a.s.deelname van het B 1 -elftal aan het B-tournooi te Wans sun. Woensdag, 5 aug. IJsseisteyn A 1 - Duitse jerurd Aanvang: 7 uur (V 2) A. Hendrix B. Claessens P. Bos P. Wijnen J. Geurts H. Arts J. Bus P. Claessens M, Stiphout P. v. Asten W. Grienen RosW. Arts - H. Hendrix - W. Stevens. Leider: J. Wianans. Opn.We willen de Sen. A jeugd-spelers er nog eens op attent naken, dat degene die de verschuldigde boete wegens absentie op de jaarver gadering kxkx nog niet betaald hebben niet opgesteld zullen worden, voordat zij deze boete voldaan hebben. Veterane n-voetbal Zaterdag. 1 augustus: S.J.V.V. - IJsselsteyn Aanvang6 uur L. Swinkels Vertrek: 5.15 uur J. v. Meijel J. Wisnans A. Enonts M. Arts Marcellis G. Philipsen P. Koonings W. Broers W. Verschuuren H. Binders Res.Hub. v. Ass. Ws£.°^.P't;eyn.* Uitslag wedvlucht Ottigniers 19 Juli 1970, aankomst 1e. duif 10.40.00 uur, laatste duif:- 11.35*04 uur. P.Philipsen: 1-7e pr. P. en M,.Arts: 2-10-20-29e pr. H.Verhoeven: 3e pr. G.Philipsen: 4-16-21 -22-26-31*5 pr. J.Philipsen: 5-12-13-25-33© pr. H.Holthuizen: 6-l5~17e pr. H.Koonings: 8-11-14e pr. J.W.Hendrix: 9-19 24-34e pr. J.Arts en Zn: 18f-30e pr. J.Pouwels: 23-32e pr. J.Camps: 27- 36e pr. A. van Asten: 28e pr. M.H.Arts: 35e pr. Vlucht Ruffec: J.W.Hendrix: 1e pr. BOERENLEENBANK IJSSELSTEYN zoekt een ADMINISTRATIEF MEDEWERKERSTER Te koop: nieuwe aardappelen, Joh.Lemmena, Timm.weg, tel.532. Voot het schoonmaken van centr.ver warmingsketels en branders. Vlug, accuraat en niet duur: Ea.Rameneur, Bilderdijkstraat 45, Blerick. Inlichtingen te verkrijgen bij H.J.Peeters, tel.363, IJsselsteyn. Leeftijd 17 jaar. Diploma Mulo en diploma machine- schrijven worden minimaal vereist. Schriftelijke sollicitaties gaar ne zo spoedig mogelijk aan de voorzitter van het bestuur: H.Jenniskens, Paardekopweg 9 IJsselsteyn. Te koop: partij droogvoederbakken, halfautomatischelegnesten en par tij jonge eenden. W.Geurts, Heidsepeelweg 55 Te koop: 5000 aarbeienplanten, senga's, J.Crienen, Heidsepeelw.169» tel. 238. Te-koop: Spitskool en rode kool P.J. van Hoof, Kerkweg 3 i.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 2