IJSSELSTEIJNS NIEUWSBLAD 33 31 Juli 1970. Parochie H.Oda, jaargang 9 no. 59 11e Zondag na Pinksteren. Zondag: Maandag: Dinsdag: 7.30 uur leesmis voor de overleden familie Coenen-Spreeuwenberg, 8.45 uur leesmis voor de parochie, 10 uur Hoogmis, jaargetijde voor Gerard Deters, 11.30 uur leesmis voor beterschap van een zieke 8 uur leesmis voor Marinus van Dijck. 8 uur gesticht jaargetijde voor G-erardus Vergeldt. Woensdag: 8 uur leesmis uit dankbaarheid voor de fam. Litjens- Gielens. Donderdag:19 uur leesmis voor Harrie Stiphout. Vrijdag: 8 uur leesmis voor intentie van de familie Wismans - Gooren. Zaterdag: 19.30 uur leesmis voor Jacobus Janssen. Misdienaars: Zaterdag: 19.30 uur Arts - Kappen. Zondag: 7.30 uur Fleurkens- Spreeuwenberg, 8.45 uur de Wit - Koonings, 10 uur Crienen- Claessens, 11-30 uur van Gassel- Verstegen. Contactavond. De eerste contactavond met- de Duitse jongeren welke op het kerkhof aanwezig zijn, wordt gehouden op Maandag 3 Augustus In het Gemeen schapshuis aanvang 8 uur nm. De avond zalopgeluisterd worden door de "Sme- lenblazers"terwijl een film vertoond zal worden van het Schwarzwald, waar deze groep vandaan komt. Iedereen boven de 16 jaar heeft rije toegang. T y -Q -2- Op woensdag 17 Maart 1971 kunt U naar de Snip en Snap revue met Ge rard Walden en Piet Muizelaar. Kaarten aanvragen t/m 7 Augustus a.s., en treeprijs f.10.Deze avond wordt gehouden in de Schouwburg te Venray. Bij voldoende deelname wordt voor vervoer gezorgd. A.s. zondag 2 Augustus zal er aan de kerk een collecte worden gehouden voor het Vakor., vereniging voor kinderbescherming. Veeverzekering. Yolgende week wordt er begonnen met schatten, de leden wor den verzocht de schetsen bij elkaar te hebben, en zoveel mogelijk bij het schatten aanwezig te zijn. Rundveekernclub. ■pe run(jvee kernclub gaat op Dinsdag 11 Augustus op excursie naar het bedrijfslaboratorium voor grond en gewassenonderzoek in Oosterbeok» Het verteek is s'morgens om 8.30 uur aan de kerk, thuiskomst op melkenstijd. Opgave hiervoor kan geschieden tot zondagavond 2 Augustus bij de Heren H. Pijnenborg, M.Gommers en A.Broeders. P.D.V. De huiszoekers. Uitslag vlucht Ottignies, 19 Juli- 1970, aankomst 1e duif 10.43.54 uur. A.Rongen: 1-44-55e pr. Gebr. Pouwels: 2e pr. M.Houben: 3-10-33-41-46-54e pr. J.Custers: 4-24-40-42e pr.B.Linders5-26-31-5l-53e pr. P.M.Cox: 6—12—17— 20-28-32e pr. M.Vergeldt: 7e pr. Fr.Janssen: 8-15-35-36-37-39e pr. M.Jans- sen:9-11e pr. H.Janssen: 13-18-52e pr. H.Willems: 14-25-43-47e pr. G.Bin ders: 16-23e pr. H.Cox: 19-49e pr. K.Gommers: 2l-29-38e prJ.Cox:22-30-34e pr«H, van Ass: 27-48e pr. P.de Lauw: 45e pr. J. van Soest: 50e pr.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 1