8«3FAfgelopen week brachten wij in rekening voor de voornaamste producten, franco boerderij en af magazijn, per 100 kg. excl. 4 BTW». Zeugenmeel f. 36.70 Braodkuikenkorrel f. 45 08O Zeugenlcorrel/brok 37.30 Baby- kalverkorrel 37-50 Big;-enopfokkorrel (50 kg.) 82. Kalverbrokken ER. 35*40 Baby- biggenmeel 4l.8o Rundveebrokken AB. 35.20 Baby- biggenkorrel 44.40 Mineralenbrok 37-80 Startmoel voor biggen 4i.8o Mineralenkoek 39.70 Startkorrel voor biggen 42,80 Mestbrok v. jongvee 35* 20 Slachtvarkensmeel 37.90 DMV. groen 132.— SI a ch tv ark e nsk or r el 58.60 Paardebrokken 35 c 30 V illfoktoommeel zw. 39.10 Duivenkorrel (zomer) 47 080 tüpfokvoeder I 42.50 Rundveebrokken EA. 32.30 0 II 41.30 Voll. legmeel 39.70 c. Batterijmeel 39.50 Koekjes EA. 34,20 Cp bovenstaande rpijzen zijn eventueel nog de volgende kortingen van toepassing per 100 kg.bij één.bestelling en bezorging op één dag. 1000 kg. 2000 kg. 4000 kg. 6000 kg. 12000 kg. en meer. Bulk: 1.50 1.55 1*60 1.65 1-70 Gezakt: -.05 -.10 -.15 -.20 Waarschuwing voor aarbeientelors. In verband met het feit, dat de voorgenomen kavelovergang in het le kwartaal van 1971 zal plaatsvinden worden degenen die dit najaar aardbeien willen planten er op gewezen, dat dit alleen kan geschieden op percelen waarvan men zeker weet deze te zuilen behouden.. Zij die hierdoor ernstige moeilijkheden ondervinden, worden verzocht zich te wen den tot het betrokken lid van de Plaatselijke Commissie. Afgelopen zondag behaalde de Sportclub de eerste prijs, op het jaarlijko vootbaltournooi te Leunen. Bij het behalen van dit kampioenschap mochten zij 2 bekers in ontvangst nemen, wppronder 1 wiéselbeker.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1970 | | pagina 4